Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

100 câu hỏi trắc nghiệm toán 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết Sương
Ngày gửi: 20h:01' 21-11-2010
Dung lượng: 462.0 KB
Số lượt tải: 760
Số lượt thích: 0 người
100 câu hỏi trắc nghiệm môn toán 9

A.CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN:
Hãy chọn kết quả đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Căn bậc hai số học của 9 là:
A. 9 B. 3 C. 3 D. – 3
Câu 2: có nghĩa khi:
A. xB. x C. x D. x
Câu 3: Biểu thức có giá trị là :
A. B. C.1 D.
Câu 4: Kết quả của phép tính : là:
A. 2 B. C.4 D.
Câu 5: Kết quả của phép tính : là:
A. 60 B. 6 C. 36 D. Một kết quả khác .
Câu 6 : Căn bậc ba của là :
A. 5 B. C. D. Không tính được .
Câu 7 : Kết quả của phép tính bằng:
A. B. 3 C. 17 D.
Câu 8: Với giá trị nào của a thì
A. a> 0 B. a= 0 C. A, B đều đúng. D. A,B đều sai.
Câu 9 : Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất :
A. y = xB. y C. y = D. y = 1
Câu 10 : Điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 2x là:
A. ( 2; -1) B.( 2;1) C. D.
Câu 11: Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập số thực R :
A. y B. 3C. D.
Câu 12: Góc tạo bởi đường thẳng øvà trục Ox là góc :
A. Nhọn B. Vuông C. Tù
Câu 13: Đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số nào?
A. B. C. D. Cả 3 đồ thị trên.
Câu 14: Toạ độ giao điểm của hai đường thẳng và là:
A. B C. D.
Câu 15: Với giá trị nào của a và b thì hai đường thẳng :
và x + 2b +1 trùng nhau?
A. a= 2 ; b= 1 B. a= 1; b = 2 C. a = 2 ; b = 0 D. a= 0 ; b =2
Câu 16: Kết quả nào sau đây sai?
A. sin450 = cos450 B. tg27030/ = cotg62030/
C. tg300 D. không có câu nào sai .
Câu 17: Kết quả của phép tính : sin2 450 + cos2 450 bằng :
A. 0 B. 1 C. 2 D. Một kết quả khác
Câu 18: Tam giác ABC có độ dài ba cạnh là AB= 3 cm ; AC = 4 cm; BC = 5cm .
Độ dài đường cao AH là:
A. 2,4 cm B. 3,6 cm C. 4,8 cm D. Một đáp số khác.
Câu 19: Cho biết sin750 = 0,966. Vậy cos150 bằng :
A.0,966 B. 0.483 C. 0,322 D. 0,161
Câu 20: Tam giác ABC vuông tại A , có AC = 6 cm , BC = 12 cm . Số đo góc ACB
là bao nhiêu :
A. 300 B.ø 450 C. 600 D.Một đáp số khác .
Câu 21:Tam giác ABC vuông tại A, có góc B = 600, BC = 30 cm.Độ dài cạnh AC
bằng bao nhiêu?
A. 15 cm B. cm C. cm D. Một đáp số khác
Câu 22: Kết quả của phép tính : sin27015/ ( làm tròn đến hai chữ số thập phân ) là :
A. 0,46 B. 0,64 C. 0,38 D. 0,73
Câu 23:Cho hình vẽ :
 sinM bằng: A. B C
Câu 24: Dây cung AB = 12 cm của đường tròn ( O;10 cm) có khoảng cách đến tâm O
là :
A. 6cm B. 7cm C. 8cm D. 9cm
Câu 25: Cho đoạn thẳng OI = 6cm , vẽ đường tròn ( O;8cm) và đường tròn (I; 2cm) .
Hai đường tròn ( O) và ( I ) có vị
 
Gửi ý kiến