Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

11 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TOÁN 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoa
Ngày gửi: 20h:29' 09-12-2020
Dung lượng: 152.5 KB
Số lượt tải: 1767
Số lượt thích: 0 người
Đề 1:
Câu 1:(1,5 điểm): Cho 2 tập hợp: A = {xZ / 0 < x 5} và B = {xZ / -3 x < 5}
a. Viết tập hợp A và B dưới dạng liệt kê các phần tử.b. Tìm A B
Câu2:(1,5 điểm)Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể).
a. 13.75 + 13.25 – 1200 b. 1449 – {[ (216+184):8].9}
Câu 3:(1,5 điểm)Tìm số nguyên x, biết:
a. 2x – 9 = 32 : 3 b. 150 – 2(x – 5) = 30
Câu 4:(2 điểm): Số hoc sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 2,hàng 3,hàng 4, hàng 5 đều vừa đủ. Tìm số học sinh khối 6 đó ,biết số học sinh trong khoảng 100 đến 150 em.
Câu 5: (3 điểm): Trên tia Ax, vẽ hai điểm B và C sao cho AB =2 cm, AC =8 cm.
a. Tính độ dài đoạn thẳng BC.b. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng BM.
c. Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Trên tia Ay xác định điểm D sao cho AD = 2 cm .Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng BD.
Câu 6:(0,5 điểm): Cho S = 1+ 2+22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27. Chứng tỏ rằng S chia hết cho 3.
____________________________________________________________________________________________
Đề 2:
Bài 1: (1 điểm) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: A = {x
Cho biết tập hợp A có bao nhiêu phần tử?
Bài 2: (2 điểm)a) Tìm ƯCLN của 90 và 120.
b) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng: a 8, a 10 và a 15
Bài 3: (1.5 điểm) Tìm x, biết:a) 5x – 35 = 75 b) 60 – 3(x – 3) = 45
Bài 4: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a. 17. 64 + 17.36 – 1700 b. (-46) + 81 + (-64) + (-91) – (-220)
c. 22.31 – (12012 + 20120) : d. 
Bài 5: (3điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 6 cm,OB = 3 cm
a. Trong ba điểm O , A , B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? b. So sánh OA và AB ?
c. Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng OA.
____________________________________________________________________________________________
Đề 3:
Câu 1: ( 1 điểm)Cho 
a. Hãy viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử. b. Tính tổng các phần tử của tập hợp A.
Câu 2: ( 1,5 điểm) Thực hiện phép tính.
a. 18.64 + 18.36 – 1200 b. 80 –(130 – (12 – 4)2) c. 
Câu 3: ( 1,5 điểm) Tìm x Z, biết:
a. (2x – 8 ) . 2 = 25 b. 125 – 3.(x + 2) = 65 c. 541 + (218 x) = 735
Câu 4: ( 2 điểm): Một đội thiếu niên khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 2 người. Hỏi đội thiếu niên có bao nhiêu người, biết số người trong khoảng từ 160 đến 200.
Câu 5: (3 điểm) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.
a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không?b) So sánh OA và AB.
c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
____________________________________________________________________________________________
Đề 4: Bài 1: (2 điểm) a) Viết công thức: am: an ( a ≠ 0; mn)
b) Áp dụng tính: 5: 5 a : a(a ≠ 0)
Bài 2: (2 điểm) Thực hiện phép tính: a) 7 . 52 – 6 . 42b) 16.24 + 76.16 + (-1600)
Bài 3: (1,5 điểm) Tìm số nguyên x biết:a) 3.(x – 3) = 15 b) 
Bài 4: (2 điểm)a) Tìm ƯCLN của 24 và 18.
b) Tổng số học sinh khối 6 và khối 7 của một
 
Gửi ý kiến