Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Unit 11 - 12 - 13

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thuy Linh
Ngày gửi: 14h:26' 01-11-2016
Dung lượng: 172.0 KB
Số lượt tải: 1118
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Vũ Tuyền, Nguyễn Thị Ngọc Bích)
Unit 11: This is my family
Part 1
Exercise 1: Write
Sample: How old is your _________?
He / She is __________ years old.
father / forty-two
_________________________________________
_________________________________________
mother / thirty-eight
_________________________________________
_________________________________________
grandfather / sixty-four
_________________________________________
_________________________________________
grandmother / sixty-one
_________________________________________
_________________________________________
brother / fifteen
_________________________________________
_________________________________________
sister / seventeen
_________________________________________
_________________________________________
Exercise 2: Reorder these words
is / brother ? / How / old / your
_________________________________________
mother ? / How / is / old / your
_________________________________________
young. / is / mother / My
_________________________________________
is / grandmother / That / my
_________________________________________
are / people / in my family. / There / four
_________________________________________
sixty-five / years old. / grandmother / My / is
_________________________________________
the photo / This / of my family. / is
_________________________________________
man ? / that / Who’s
_________________________________________
that / Who’s / woman ?
_________________________________________
your / old ? / Is / grandfather
_________________________________________
Exercise 3: Write numbers
17:______________________
44: ______________________

18: ______________________
45: ______________________

25:_____________________
65: ______________________

37: ______________________
67: ______________________

39: ______________________
72: ______________________

Exercise 4: Complete
fourteen
photo
father
young
is

Hello! I’m Nam. I’m nine years old. This is the ________ of my family. Here is my ___________. He’s forty years old. This ______ my mother. She’s __________. She’s thirty-seven years old. That is my sister. She’s ___________ years old. I love my family.
Exercise 4: Read and complete
Hello! My name is Huong. I am nine years old. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and I. My father is forty-three years old. He is a doctor. My mother is young. She is thirty-six years old. She is a teacher. My brother is a student. He is eighteen years old.
There are _________ people in Huong’s family.
Her father is a _____________.
Her mother is _____________ years old.
Her brother is a _____________.
***
Part 2
Exercise 1: Write English
Gia đình:................................
Ông :......................................
Bà:..........................................
Bố: ........................................
Mẹ: ......................................
Chị, em: ...............................
Anh, em: ..............................
Em bé: ...................................

Exercise 2: Numbers 20 to 100
20:..............................
30: .............................
40: .............................
50: ..........................
60: ..........................
70: .........................
80: ..........................
90: ..........................
100: ........................

Exercise 3: Numbers
21: _____________________
37: _____________________

22: _____________________
38: _____________________

23: _____________________
39: _____________________

24: _____________________
41: _____________________

35: _____________________
42: _____________________

36: _____________________
43: _____________________

Exercise 4: Read and complete
Hi! My name is Nam. I am eight years old. This is my family. There are four members in my family: my father, my mother, my brother and I. My father is forty-two years old. My mother is thirty-nine years old. My brother is fifteen years old.
How old is Nam ? He is.................................................
How old is his father ? He is...........................................
How old is his mother ? She is.........................................
How old is his brother ? He is .........................................
Exercise 5: Match
1.Who’s that ?

a.I’m nine.

2.How old are you ?

b. He’s thirty-two.

3. How old is your father ?

c. She’s thirty.

4.How old is your mother ?

d. It’s my sister.

Exercise 6: Put the words in order
years / My / sixteen / is / old. / brother
................................................................................................
mother ? / old / How / your / is
................................................................................................
my / grandfather. / is / That
................................................................................................
mother / young. / is / My
................................................................................................
Exercise 7: Write the meaning of these words
1.son:...........................................
6. a man: ...................................

2. daughter:................................
7. men: ......................................

3. niece:......................................
8. a woman: ...............................

4.nephew:...................................
9. women:...................................

5.young:....................................
10.photo:.....................................

Exercise 8: Read and complete
My name is Peter. I am nine years old. There are five people in my family. My grandmother is sixty-eight years old. My father is forty-three years old. My mother is young. She is thirty-six years old. My brother is seventeen years old.
There are .............. people in Peter’s family.
Peter is .................. years old.
His grandmother is ............................ years old
No_avatar

Thank you so much

 
Gửi ý kiến