Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

12 đề thi giữa kì Toán 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoa
Ngày gửi: 20h:51' 29-03-2021
Dung lượng: 404.5 KB
Số lượt tải: 870
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 1:
I. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm). Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Số con của 12 gia đình trong một tổ dân cư được liệt kê ở bảng sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Số con
2
3
2
1
2
2
3
1
1
4
2
2
N=25

 Dấu hiệu điều tra là:
A. Số gia đình trong tổ dân cư
B. Số con trong mỗi gia đình

C. Số người trong mỗi gia đình
D. Tổng số con của 12 gia đình

Câu 2: Điểm kiểm tra môn toán của lớp 7A được ghi lại trong bảng sau.
9
4
4
7
7
9
7
8
6
5

9
7
3
6
9
4
8
4
7
5

 Tần số của điểm 7 là: A. 7 B. 2 C. 10 D. 5

Câu 3: Biểu thức đại số biểu thị bình phương của một tổng của 2 số là:


A. 4x2
 B. x2+y2
C. (x+y)2
D. (x+y)3

Câu 4: Giá trị của biểu thức tại x = -1; y = 1 là:
A. 3
 B. -3
 C. 18
 D. -18Câu 5: Biểu thức nào sau đây không phải là đơn thức:
A. 4x2y B. 3+xy2 C. 2xy.(- x3 ) D. - 4xy2

Câu 6: Đơn thức đồng dạng với đơn thức là:
A. B. C. D.

Câu 7: Thu gọn đơn thức 5x2y3. 4x4y3 ta được:
A. 5x6y3 B. 4x6y6 C. 20x6y6 D. 20x6y3
Câu 8: Bậc của đa thức là :
A.3 B.4 C.5 D.6

 Câu 9: Cho đa thức H(x) = x3 – 3xyz + 4, hệ số của hạng tử bậc hai là:
0 B. – 3 C. 4 D. 1
Câu 10: Cho , đa thức A là:
A. B. C. D. 
Câu 11: Cho cân tại A số đo góc là:
A. B. C. D.
Câu 12: Cho vuông tại A, có độ dài cạnh là:
A. B. C. D.
Câu 13: Cho , gọi M là trung điểm của BC. AM gọi là đường gì của ?
A. Đường cao B. Đường phân giác C. Đường trung tuyến D. Đường trung trực
Câu 14: Cho cạnh lớn nhất của tam giác là:
A. AB B. BC C. AC D. AB và BC
Câu 15: Cho có góc lớn nhất của tam giác là:
A. Góc nhọn B. Góc vuông C. Góc tù D. Không xác định được
II. TỰ LUẬN:(7 điểm).
Bài 1: (1,0 điểm) Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường THCS được cho trong bảng “tần số” sau:
Điểm số (x)
3
4
5
6
7
8
9
10


Tần số (n)
1
2
7
8
5
11
4
2
N = 40

Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?
Tính số trung bình cộng?
Bài 2: (1,0 điểm) Cho đơn thức: A = 
a) Thu gọn và tìm bậc của đơn thức A.
b) Tính giá trị của đơn thức A khi .
Bài 3: (1,0 điểm) Cho hai đa thức: 
a) Tính . b) Tính .
Bài 4: (3,0 điểm) Cho vuông tại A, có AB = 6cm, AC = 8cm.
a) Tính độ dài cạnh BC và chu vi tam giác ABC.
b) Đường phân giác của góc B cắt AC tại D. Vẽ .
c) Chứng minh: 
__________________________________________________________________________________________
Bài 1: (2 điểm) Cho hàm số y= f(x) = ax, biết đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2;1).
a) Hãy xác định hệ số a
 
Gửi ý kiến