Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

16 cau TN MAT PHANG MAT CAU

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Thanh
Ngày gửi: 14h:56' 11-01-2017
Dung lượng: 138.0 KB
Số lượt tải: 1277
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Cẩm Thúy)
MẶT CẦU. MẶT PHẲNG

Câu 1.Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho các điểm . Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và B, đồng thời khoảng cách từ I đến (P) bằng .
A. ’ B. ’
C. ’ D. ’
Câu 2.Trong không gian oxyz cho mặt phẳng: (Q): x - 2y + 2z - 3 = 0 và điểmA(3; 1; 1).Viết phương trình mặt phẳng (P) song song mp (Q) và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng 2.
A. B.
C. D. 
Câu 3.Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 6x – 4y + 4z + 1 = 0.
Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q): 2x + y + 2z - 4 = 0 và tiếp xúc với mặt cầu (S).
A.2x+y+2z-20=0 B.2x+y+2z+10=0 C. 2x+y+2z+20 = 0 D.2x+y+2z-10=0
Câu 4 .Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): và mặt phẳng ((): 2x – y + 2z – 3 = 0.Viết phương trình (P) là tiếp diện của (S) và song song với mặt phẳng (().
A.2x-y+2z+3=0, 2x+y+2z-27=0 B.2x-y+2z+3=0, 2x-y+2z-27=0
C. 2x-y+2z+3=0, 2x-y+2z+27=0 D. 2x-y+2z-3=0, 2x-y+2z-27=0
Câu 5.Trong không gian oxyz cho ba điểm A(2 ;0 ;1), B(2 ;0 ;0), C(2 ;3 ;1) và mp(P) : x + y + z – 2 = 0. Viết phương trình mặt cầu ( S) có tâm nằm trên (P) và đi qua ba điểm A, B, C.
A. B.
C. D.
Câu 6.Viết phương trình mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại điểm B() và tâm của mặt cầu còn nằm trên mặt phẳng .
A. B.
C. D.
Câu 7.Trong không gian cho bốn điểm A(1;0;0); B(0;1;0); C(0;0;-1); D(1;1;0)
Lập phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD.
A. B. 
C. D. 
Câu 8.Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho tứ diện ABCD có toạ độ các đỉnh
là A(1;1;1) , B(1;2;1) , C(1;1;2) , D(2;2;1)
Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (BCD).
A. B. 
C. D. 
Câu 9.Trong kgOxyz cho 3 điểm A(0;1;2) , B(2; – 2; 1), C(–2;0;1)
Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Q): 2x + 2y +z – 3 = 0 sao cho MA = MB = MC.
A.(2 ;3;-7) B.(2;-3;7) C.(-2;3;-7) D.(2;3;7)
Câu 10.Mặt cầu (S) có tâm I(-1;2;1) và tiếp xúc với mặt phẳng (P): 
A. B. 
C. D. 
Câu 11 .Trong không gian Oxyz, cho điểm A(0; 2; -6) và mặt phẳng (P):. Viết phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (P).
A. B. 
C. D. 
Câu 12.Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho 2 mặt phẳng , . Viết phương trình mặt phẳng vuông góc với và đồng thời khoảng cách từ đến mặt phẳng bằng .
A. B. 
C. D. 
Câu 13.Viết phương trình mặt cầu đi qua 3 điểm A(0;8;0), B(4;6;2),C(0;12;4) và có tâm nằm trên mặt phẳng Oyz
 
Gửi ý kiến