Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

18 PTHH về polime

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lam Hong Linh
Ngày gửi: 20h:30' 16-11-2021
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích: 0 người
CÁC PHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHẾ POLIME
I. CHẤT DẺO
1. Điều chế PE (polietilen) từ etilen:
nCH2 = CH2 ( CH2 – CH2 ) n
2. Điều chế PP (polipropilen) từ propilen:
nCH2 = CH ( CH2 – CH ) n
CH3 CH3
3. Điều chế PVC [poli(vinyl clorua)] từ vinyl clorua:
nCH2 = CH ( CH2 – CH ) n
Cl Cl
4. Điều chế PVA [poli(vinyl axetat )] từ vinyl axetat:
nCH2 = CH ( CH2 – CH ) n
CH3COO CH3COO
5. Điều chế thủy tinh hữu cơ PMM [poli(metylmetacrylat)] từ metyl metacrylat:
COOCH3
nCH2 = CH – COO – CH3 ( CH2 – CH ) n
CH3 CH3
6. Điều chế PS (polistiren) từ stiren:
nCH2 = CH ( CH2 – CH ) n
C6H5 C6H5II. CAO SU
7. Điều chế poli(butađien) (Caosu buna) từ butađien:
nCH2 = CH – CH = CH2 ( CH2 – CH = CH – CH2 ) n
8. Điều chế poli(isopren) (Caosu isopren) từ isopren:
nCH2 = C – CH = CH2 ( CH2 – C = CH – CH2 ) n
CH3 CH3
9. Điều chế poli(clopren) [Caosu clopren] từ clopren:
nCH2 = C – CH = CH2 ( CH2 – C = CH – CH2 ) n
Cl Cl
10. Điều chế caosu buna – S [poli(butađien – stiren)] từ butađien và stiren:
nCH2 = CH – CH = CH2 + nCH2 = CH ( CH2 – CH = CH – CH2 – CH2 – CH ) n
C6H5 C6H5
11. Điều chế caosu buna – N [( poli(butađien – acrilonitrin)] từ butađien và acrilonnitrin:
nCH2 = CH – CH = CH2 + nCH2 = CH ( CH2 – CH = CH – CH2 – CH2 – CH ) n
CN CN

III. TƠ
12. Điều chế tơ nitron – tơ olon (poli acrilonitrin) từ acrilonnitrin:
nCH2 = CH ( CH2 – CH ) n
CN CN
13. Điều chế tơ nilon – 6 từ axit ε-amino caproic:
nH2N – [CH2]5 – COOH ( HN – [CH2]5 – CO ) n + nH2O
15. Điều chế tơ nilon – 7 (tơ enang) từ axit ϖ- amino enantoic:
nH2N – [CH2]6 – COOH ( HN – [CH2]6 – CO ) n + nH2O
16. Điều chế tơ nilon – 6,6 [poli(hexametylen ađipamit)] từ hexametylenđiamin và axit ađipic:
nH2N – [CH2]6 – NH2 + nHOOC – [CH2]4 – COOH ( HN – [CH2]6 – NH – CO – [CH2]4 – CO ) n + 2nH2O
17. Điều chế tơ lapsan(tơ đacron) [poli(etylen-terephtalat] từ axit terephtalic và etylen glycol:
nHOOC – C6H4 – COOH + nHO –CH2 – CH2 – OH ( OC – C6H4 – CO – O – CH2 – CH2 – O ) n + 2nH2O
18. Điều chế tơ capron từ caprolactam
CH2 – CH2 – CO
nCH2 ( HN – [CH2]5 – CO ) n
CH2 – CH2 – NH


 
Gửi ý kiến