Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

2 bài hinh cho Nguyễn gia Bảo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Thanh
Ngày gửi: 22h:32' 13-10-2018
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 2 người (Lê Thanh Sơn, Nguyễn Minh Sang)
Bài 1: Cho (ABC nhọn BC = a ; AC = b ; AB = c Chứng minh: sin ( Bài 2: Cho (ABC vuông tại A, đường cao AH. Đường thẳng vuông góc với AC tại C cắt tia AH tại D. a/ Chứng minh: BC.CH = AD.AH = AB.CD. b/ Chứng minh: S = S .tanACB c/ Kẻ HE ( AB tại E. Chứng minh BE = BC.cosB. d/ Chứng minh: EH = . e/ Gọi F là hình chiếu của H lên AC. C/m: S = S .(1 - tanACE)

Bài 2:a/ C/m: BC.CH = AD.AH = AB.CD.
(ABCHCD(g.g) ⇒ = ⇒ BC.CH = AB.CD (1)
(ADC∽(BAH (g.g) ⇒ = ⇒ AD.AH = AB.CD (2)
Từ (1) và (2), ta được : BC.CH=AD.AH=AB.CD

b/ C/m: S = S .tanACB
△ABC∽△CAD (g.g) ⇒ = = tanACB
⇒ S = S .tanACB

c/ C/m: BE = BC.cosB
Ta có AB =BC.cosB và AB = BH.BC
⇒ BH.BC = BC.cosB ⇒ BH=BC.cosB
Mà BE = BH.cosB ⇒ BE = BC.cosB

d/ C/m: EH = 
Ta có EH//AC ( cùng ⊥ AB) ⇒ = 
Mà AB = BH.BC hay BH = ⇒ = ⇒ EH = 
e/ C/m: S = S .(1 - tanACE)
Ta có △AFE∽ △ABC (g.g) ⇒ = ⇒ = 
⇒ AE.AF= = AB.AC. 
Mà S = AE.AF ; S = AB.AC và tanACE = ⇒ S = S .tanACE
Do đó: S = S - S = S - S.tanACE = S .(1 - tan ACE)

Bài 1:


Kẻ AD phân giác của (D ( BC), BE⊥AD ( E ( AD) và CF⊥AD (F ( AD).
Ta có: BE =c.sin và CF = b.sin 
mà BD ≥ BE và CD ≥ CF ⇒ BD + CD ≥ BE +CF = c.sin + b.sin 
⇒ a = BD+CD ≥ c.sin + b.sin 
a ≥ (b+c).sin ≥ 2. .sin (Bất đẳng thức côsi)
⇒ sin ≤ 
Dấu = xảy ra khi và chỉ khi b = c ( △ABC cân tại A.

No_avatar

Sửa lại dùm:

No_avatar

 

Cách 2 câu d:

 Ta có AFEABC (g.g) 

 

 
Gửi ý kiến