Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Mạnh Tuấn
Ngày gửi: 14h:08' 08-04-2019
Dung lượng: 201.5 KB
Số lượt tải: 1007
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT CHI LĂNG

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG V
Đại số 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
(10 câu trắc nghiệm + 2 câu tự luận)Mã đề thi 132

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
I.TRẮC NGHIỆM(5 ĐIỂM)
Câu 1: Số gia của hàm số , ứng với: và là:
A. 6 B. -4 C. 7 D. 0
Câu 2: Một chất điểm chuyển động có phương trình (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm (giây) bằng:
A. B. C. D. 
Câu 3: Đạo hàm của hàm số trên khoảng là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Đạo hàm của hàm số là
A. B. C. D.
Câu 5: Cho hàm số y = , đạo hàm y’ của hàm số là
A. - B. C. D. - 
Câu 6:Cho hàm số y = , đạo hàm y’ của hàm số là
A. B. C. D. 
Câu 7. Cho hàm số y = sin2x , đạo hàm y’ của hàm số là
A. 2sinxcosx B. 2sinx C. 2cosx D. cos2x
Câu 8:Cho hàm số y = x3 - 6x2 - 15x + 2 . Giải bất phương trình y` < 0. Ta có nghiệm.
A. - 5 < x < 1 B. 1 < x < 5 C. - 5 < x < - 1. D. - 1 < x < 5.
Câu 9:Cho hàm số y = cos32x . Đạo hàm của hàm số là y` bằng:
A.- 6.cos22x.sin2x B. - 3cos22x.sin2x C. 3cos22x.sin2x. D. 6.cos22x.sin2x
Câu 10: đạo hàm của hàm số là
A. B.9 C. D.-3
II.TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
1.(3 điểm)Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
a.Tại điểm 
b. Tiếp tuyến có hệ số góc k=4
2.(2 điểm) Cho hàm số .Giải bất phương trình 

TRƯỜNG THPT CHI LĂNG

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG V
Đại số 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
(10 câu trắc nghiệm + 2 câu tự luận)Mã đề thi 234

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
I.TRẮC NGHIỆM(5 ĐIỂM)
Câu 1: Số gia của hàm số , ứng với: và là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 2: Một chất điểm chuyển động có phương trình (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm 4 (giây) bằng:
A. B. C. D. 
Câu 3: Đạo hàm của hàm số trên khoảng là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Đạo hàm của hàm số là
A. B. C. D.
Câu 5: Cho hàm số y = , đạo hàm y’ của hàm số là
A. - B. C. D. - 
Câu 6:Cho hàm số y = , đạo hàm y’ của hàm số là
A. B. C. D. 
Câu 7. Cho hàm số , đạo hàm y’ của hàm số là
A. 2sinxcosx B. 2sinx C. -2sinxcosx D. cos2x
Câu 8:Cho hàm số y = x3 - 6x2 - 15x + 2 . Giải bất phương trình y` > 0. Ta có nghiệm.
A. - 5 < x < 1 B. 1 < x < 5 C. - 5 < x < - 1. D. - 1 < x < 5.
Câu 9:Cho hàm số . Đạo hàm của hàm số là y` bằng:
A.- 6.sin22x.sin2x B. – 3sin22x.sin2x C. 3sin22x.sin2x. D. 6.sin22x.sin2x
 
Gửi ý kiến