Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

20 câu điện xoay chiều khó có đáp án

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự sưu tầm
Người gửi: hán công Đỉnh
Ngày gửi: 18h:51' 10-09-2018
Dung lượng: 320.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
20 câu điện xoay chiều – hay, lạ, khó và độc như điosin
( hóa giải = 1 cốc cafe nhé Vinh)
-------------------------------------
Câu 1: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm và tụ điện. Mắc vào mạch điện này một hiệu điện thế xoay chiều ổn định. Người ta điều chỉnh giá trị của biến trở đến khi công suất của mạch điện là 100W thì khi đó dòng điện trễ pha so với hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch góc . Tiếp tục điều chỉnh giá trị của biến trở tới khi công suât mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu
A.250W B.300W C.100W D.200W
Câu 2: Một đoạn mạch AB gồm gồm điện trở thuần R biến đổi được, cuộn dây có chứa điện trở thuần r. Đặt vào AB một hiệu điện thế xoay chiều người ta thấy rằng khi điều chỉnh biến trở đến giá trị thì điện trở R tiêu thụ công suất lớn nhất, Biết tổng trở và r có giá trị nguyên. Giá trị của r là
A. B. C. D.
Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều chỉnh biến trở R đến giá trị R0 thì công suất điện của mạch đạt cực đại, giá trị đó bằng 144 W và điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có giá trị . Biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó là
A. B. 
C. D. 
Câu 4: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch điện AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện biến trở R, cuộn dây không thuần cảm (L, r) và tụ điện C. Điều chỉnh biến trở để . Gọi N là điểm nằm giữa điện biến trở R và cuộn dây, M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời uAM và uNB vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là . Giá trị của U0 bằng:
A. V. B. V. C. V. D. V.
Câu 5: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần r mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 80 ( thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại và tổng trở của đoạn mạch AB chia hết cho 40. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch MB và của đoạn mạch AB tương ứng là
A. và B. và C. và D. và 
Câu 6: Điện áp u = 120cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện và cuộn cảm thuần . Khi thay đổi giá trị của biến trở thì ứng với hai giá trị của biến trở là R1 và R2 thì mạch tiêu thụ cùng một công suất P và độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện tương ứng là , biết. Giá trị công suất P bằng
A. 120W B. 120W C. 60W D. 240W
Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở, cuộn dây có điện trở và tụ điện C mắc nối tiếp, R thay đổi được .Khi thì công suất trên R cực đại và bằng. Khi thì công suất trên mạch AB cực đại và bằng 2Po còn khi thì công
suất trên r cực đại và bằng.Tổng trở của đoạn mạch AB khi gần giá trị nào nhất sau đây?
A.  B.  C.  D. 
Câu 8: Mạch điện RLC gồm 3 phần tử mắc nối tiếp với R là biến trở thay đổi được. Khi thì công suất mạch là , dòng điện chậm pha so với điệp áp, khi thì công suất mạch là, dòng điện chậm pha so với điện áp . Khi thì công suất mạch cực đại. Biết rằng các thông số liên hệ với nhau bởi các hệ thức:. Độ lệch pha nhỏ nhất giữa dòng điện và điện áp giữa hai đầu mạch khi gần giá trị nào nhất sau đây?
A. B. C. D. 
Câu 9: Mạch điện xoay chiều có biến trở R, cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở trong r(r
 
Gửi ý kiến