Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

20 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA LỚP 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM TỪ ĐỒNG NGHIỆP
Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
Ngày gửi: 01h:28' 23-07-2020
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 785
Số lượt thích: 1 người (Thu Thảo)
20 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG
HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA LỚP 9

MỤC LỤC
Số chuyên đề
Nội dung chuyên đề
Trang

PHẦN I: CÁC CHẤT VÔ CƠ

Chuyên đề 1
Dãy hoạt động hóa học của kim loại
2

Chuyên đề 2
Độ tan, nồng độ dung dịch
16

Chuyên đề 3
Pha trộn dung dịch
19

Chuyên đề 4
Xác định CTHH
28

Chuyên đề 5
Bài toán về oxit và hỗn hợp oxit
32

Chuyên đề 6
Axit tác dụng với kim loại
39

Chuyên đề 7
Axit tác dụng với bazơ
43

Chuyên đề 8
Axit tác dụng với muối
47

Chuyên đề 9
Dung dịch bazơ tác dụng với muối
53

Chuyên đề 10
Hai muối tác dụng với nhau
55

Chuyên đề 11
Bài toán hỗn hợp kim loại
58

Chuyên đề 12
Bài toán hỗn hợp muối
74

Chuyên đề 13
Bài tập tỏng hợp và tính theo PTHH
86

Chuyên đề 14
Nhận biết – Phân biệt các chất
100

Chuyên đề 15
Tách – Tinh chế các chất
103

Chuyên đề 16
Viết PTHH điều chế các chất vô cơ và thực hiện sơ đồ chuyển hóa
104

PHẦN II: CÁC CHẤT HỮU CƠ

Chuyên đề 17
Viết đồng phân CTCT, Viết PTHH theo chuỗi phản ứng – Điều chế, nhận biết – Phân biệt – Tách các chất hữu cơ.
113

Chuyên đề 18
Toán Hidrocacbon
117

Chuyên đề 19
Tính chất – Điều chế Ancol
131

Chuyên đề 20
Tính chất, điều chế Axit và Este
137CHUYÊN ĐỀ 1: DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI.
Ý nghĩa:
K
Ba
Ca
Na
Mg
Al
Zn
Fe
Ni
Sn
Pb
H
Cu
Ag
Hg
Au
Pt

+ O2: nhiệt độ thường Ở nhiệt độ cao Khó phản ứng

K
Ba
Ca
Na
Mg
Al
Zn
Fe
Ni
Sn
Pb
H
Cu
Ag
Hg
Au
Pt


Tác dụng với nước Không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

K
Ba
Ca
Na
Mg
Al
Zn
Fe
Ni
Sn
Pb
H
Cu
Ag
Hg
Au
Pt

 Tác dụng với các axit thông thường giải phóng Hidro Không tác dụng.

K
Ba
Ca
Na
Mg
Al
Zn
Fe
Ni
Sn
Pb
H
Cu
Ag
Hg
Au
Pt


Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối
K
Ba
Ca
Na
Mg
Al
Zn
Fe
Ni
Sn
Pb
H
Cu
Ag
Hg
Au
Pt


H2, CO không khử được oxit khử được oxit các kim loại này ở nhiệt độ cao
Chú ý:
Các kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dd Kiềm và giải phóng khí Hidro.
Trừ Au và Pt, các kim loại khác đều có thể tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nhưng không giải phóng Hidro.
1. PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ
Trong các phương pháp giải các bài toán Hoá học phương pháp đại số cũng thường được sử dụng. Phương pháp này có ưu điểm tiết kiệm được thời gian, khi giải các bài toán tổng hợp, tương đối khó giải bằng các phương pháp khác. Phương pháp đại số được dùng để giải các bài toán Hoá học sau:
a. Giải bài toán lập CTHH bằng phương pháp đại số.
Thí dụ: Đốt cháy một hỗn hợp 300ml hiđrocacbon và amoniac trong oxi có dư. Sau khi cháy hoàn toàn, thể tích khí thu được là 1250ml. Sau khi làm ngưng tụ hơi nước, thể tích giảm còn 550ml. Sau khi cho tác dụng với dung dịch kiềm còn 250ml trong đó có 100ml nitơ. Thể tích của tất cả các khí đo trong điều kiện như nhau. Lập công thức của hiđrocacbon
Bài giải
Khi đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon và amoniac trong oxi phản ứng xảy ra theo phương trình sau:
4NH3 + 3O2 -> 2N2 + 6H2O (1)
CxHy + (x + O2 -> xCO2 + H2O (2)
Theo dữ kiện bài toán, sau khi đốt cháy amoniac thì tạo thành 100ml nitơ. Theo PTHH (1) sau khi đốt cháy hoàn toàn amoniac ta thu được thể tích nitơ nhỏ hơn 2 lần thể tích amoniac trong hỗn hợp ban đầu, vậy thể tích amonac khi chưa có phản ứng là 100. 2 = 200ml. Do đó thể tích hiđro
 
Gửi ý kiến