Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

2000 câu điện và giao động

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Nhất
Ngày gửi: 10h:51' 25-07-2008
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 516
Số lượt thích: 0 người

CHUYÊN ĐỀ 3:
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU và DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đối với dòng điện xoay chiều, ta có thể áp dụng tất cả các công thức của dòng điện
không đổi cho các giá trị
A. Hiệu dụng
C. Tức thời
B. Cực đại
D. Trung bình
Câu 2. Cho mạch RLC có R thay đổi được. Hiệu điện thế 2 đầu mạch U ổn định tần số f. Giá trị
R để công suất mạch cực đại là:
A. R = ZL
C. R = ZL + ZC
B. R = ZC
D. R = |ZL - ZC|
Câu 3. Mạch RLC hai đầu là UAB ổn định tần số f, điện trở thuần thay đổi được. Số giá trị điện
trở R làm cho P < Pmax là:
A. Ba giá trị
C. Một giá trị
B. Có 2 giá trị R1 và R2
D. Không có giá trị nào của R
Câu 4. Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L thay đổi và tụ điện C.
Hiệu điện thế hai đầu là U ổn định, tần số f. Khi UL cực đại, cảm kháng ZL có giá trị:
A. Bằng ZC
2


2
B. ZL = R + ZC
2


2
C. ZL =
R + ZC
ZC
D. ZL =
R + ZC
R
Câu 5. Mạch RLC nối tiếp có L thay đổi được u = U0sin( ? + ?t ) ổn định. Khi P cực đại khi L có
giá trị :

A. L =
1
C?2

B. L =
2
C?2

C. L = 0

D. L =
1
2C?2
Câu 6. Mạch RLC nối tiếp có L thay đổi được U hai đầu mạch ổn định, tần số f. Khi công suất
tiêu thụ của mạch là cực đại thì kết quả nào sau đây là đúng:
A. UL= UR

C. UC =Z UC
R
B. UL =Z UL
R
D. B và C
Câu 7. Mạch RCL nối tiếp có hiệu điện thế hai đầu là U ổn định, tần số f. Khi số chỉ của A
mắc nối tiếp với mạch là cực đại thì hệ thức nào sau đây là sai ?


2


B. UL =Z UL
A. L = ?2
C
R

C. UR = U
D. UC =Z UC
R
Câu 8. Câu mạch RCL nối tiếp có L thay đổi, hiệu điện thế U hai đầu mạch ổn định, tần số f.
Khi công suất tiêu thụ mạch là cực đại thì hệ thức nào sau đây là sai?
A. Pmax = RI
2
max
B. Pmax = UImax
2
 C. Pmax =
U
R
D. Pmax= UIcos ? Với 0
2
Câu 9. Khẳng định nào sau đây về hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều là đúng ?
A. Một hiệu điện thế u giữa hai điểm M, N được gọi là dao động điều hòa nếu giá trị của nó
biến thiên liên tục theo thời gian.
B. Một hiệu điện thế u giữa hai điểm M, N được gọi là dao động điều hóa nếu giá trị của nó
biến thiên theo một hàm sin của thời gian
C. Một hiệu điện thế u, giữa hai điểm M, N được gọi là dao động điều hòa nếu giá trị của
nó biến thiên theo một hàm sin hoặc cosin của thời gian t.
D. Tất cả đều sai.
Câu 10. Tác dụng nhiệt của dòng điện xoay chiều hoàn toàn giống như tác dụng nhiệt của dòng
điện không đổi. Vì tác dụng nhiệt không phụ thuộc chiều dòng điện
A. Phát biểu đúng; giải thích đúng
C. Phát biểu sai; giải thích đúng
B. Phát biểu đúng; giải thích sai
D. Phát biểu sai, giải thích sai
Câu 11. Cho một khung dây quay đều quanh một trục nằm trong mặt phẳng của khung, và
vuông góc với đường sức của một từ trường đều. Khi ta mắc vào hai đầu khung dây vào một
mạch ngoài có tổng trở Z thì cường độ dòng điện ở mạch ngoài sẽ có dạng:
i = I0 (?t + ?)
với ? là hiệu số pha giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
A. phụ thuộc vào tính chất của mạch điện
B. ? > 0 thì dòng điện nhanh hơn hiệu điện thế
C. < 0 thì dòng điện trễ pha so với hiệu điện thế.
D. Cả ba đều đúng.
Câu 12. Cho khung dây kim loại diện tích S quay đều quanh trục đối xứng xx` của nó trong một
từ trường đều B có phương vuông góc với xx`. Vận tốc góc khung quay là ?. Chọn gốc thời gian
là lúc mặt khung vuông góc với vectơ B.
Tại thời điểm t bất kỳ, từ thông qua mỗi vòng dây là:

A. BS sin ?t

(wb)

B. BS cos (?t + 3
? ) (wb)

C. BS cos ?t. (wb)

D. BS sin (?t + 3
? ) (wb)


CÂU 13. Máy phát điện xoay chiều kiểu cảm ứng hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện
từ bằng cách:
A. Làm cho từ thông biến thiên tuần hoàn
B. Cho khung dây quay đều quanh một trục đối xứng trong từ trường không đổi với vận tốc
?
C. Thay đổi diện tích khung dây trong từ trường đều có cảm ứng từ B
D. A và B đều đúng.
CÂU 14 . Nhận xét nào sau đây về máy phát điện là không đúng?
A. Dòng điện xoay chiều tạo ra bởi máy phát điện trong phòng thí nghiệm luôn luôn có tần
số bằng vận tốc quay của khung dây khi tính bằng vòng / s.
B. Do trong máy phát điện xoay chiều 1 pha ta có p = 60.f nên số cặp cực tỉ lệ thuận với
n
tần số dòng điện sinh ra và tỉ lệ nghịch với vận tốc quay của rôto tính bằng vòng/phút.
C. Ở hai đầu bán khuyên của máy phát điện 1 chiều có suất điện động xoay chiều
D. Để tăng từ thông và giảm dòng điện Foucault thì máy phát điện trong công nghiệp phải
có phần cảm và phần ứng đều là các cuộn dây quấn nhiều vòng có lõi sắt đặc biệt.
CÂU 15 . Điền vào chỗ trống cho thích hợp
Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ của dòng điện không đổi mà
nếu chúng lần lượt đi qua một . . . trong những thời gian như nhau thì chúng tỏa ra những nhiệt
lượng bằng nhau.
A. Đoạn mạch
C. Điện trở
B. Đoạn mạch nối tiếp
D. A, B, C đều không thích hợp.
CÂU 16. Nhận xét nào sau đây về hệ số công suất hoặc công suất tiêu thụ của dòng điện xoay
chiều là không đúng ?
A. Hệ số công suất cực đại khi đoạn mạch chỉ có R hoặc đoạn mạch RLC có cộng hưởng
điện.
B. Trong các nhà máy công nghiệp dùng điện năng để sản xuất, để tăng lợi thế cạnh tranh
của các sản phẩm trong nước cần phải giữ hệ số công suất tối thiểu đạt 0,85 để giảm chi
phí do hao phí trên dây tải điện
C. Biết hệ số công suất của một đoạn mạch ta có thể xác định tính cảm kháng hay dung
kháng của mạch đó .
D. Công suất tiêu thụ của mạch RLC thường nhỏ hơn công suất cung cấp (P < UI).
CÂU 17.
Cuộn cảm không có điện trở thuần là một khái niệm
A. Thực tế
C. Lý tưởng
B. Trừu tượng
D. Đơn giản


Câu 18. Trong mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp, khi cos ? =1 thì đẳng thức nào là
không đúng?


A.1C
= ?
L?
C. P = UI


B.Z=1
R
D. U ? UR


CÂU 19. Trong mạch điện xoay chiều L C (kh?ng di?n tr? thu?n) mắc nối tiếp. Góc lệch pha ?
giữa hiệu điện thế hai đầu mạch điện so với cường độ dòng điện qua nó là
?
A. 2
C. A , B d?u dng
?
B. - 2
D. tg ? = ZL - ZC
CÂU 20. Đặt hiệu điện thế u = U0sin ? t (V) vào hai đầu tụ điện C thì cường độ dòng điện chạy
qua C là:
? ? ? ? ?
U
A. i = I0sin ? t
?
? (A) với I0=
2 ?
C
0
?
? ? + ? ?
B. i=I0sin ? t
?
? (A) với I0 = U0.C ?
2 ?
C. i = I0sin T (A) với I0 = U0.C ?
? ? + ? ?
U
D. i = I0sin ? t
?
? (A) với I0=
2 ?
0
?
C
CÂU 21. Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, góc lệch pha ?AB giữa hiệu điện thế hai
đầu mạch điện là uAB so với cường độ qua nó được xác định bởi:

A. tg
ZL? Zc
B. sin ?=
Z ? Z
?=
L
C
AB
R
?
AB
ZAB
Z Z
D. A và B đều đúng
C. tg ?=
C
L
AB
R
CÂU 22. Đặt hiệu điện thế xoay chiều u = U0sin ? t (V) vào hai đầu cuộn dây thuần cảm L thì
cường độ dòng điện i trong mạch là:
?
? ? + ?? (A)
A. i = U0L sin ? t
B. i =U0 sin ? t (A)
?

?
2 ?
L?
C. i =U0
? ? ? ?? (A)
sin ? t
D. i =U0 cos ? t (A)
L?
?
2 ?

?
L?
CÂU 23. Công thức
? =
Z Z
 của đoạn mạch AB gồm R, L, C nối tiếp dùng để tính trực
tiếp:
tg
AB
L
R
C
A. Góc lệch pha giữa uAB với i
B. Góc lệch pha giữa hai hiệu điện thế tức thời b?t k? trên đoạn mạch
C. A và B đều đúng
D. A và B đều sai.
CÂU 24. Đoạn mạch xoay chiều AB chỉ gồm cuộn thuần cảm L, nối tiếp với biến trở R. Hiệu
điện thế hai đầu mạch là UAB ổn định, tần số f. Ta thấy có 2 giá trị của biến trở là R1 và R2
làm độ lệch pha tương ứng của uAB với dòng điện qua mạch lần lượt là ?1 và ?2. Cho biết
?
? + ? = (rad). Độ tự cảm L có giá trị:
1 12
A. L = R .R12

L = R .RB.
2 f
C. L = R .R12
?
2 f

R
L =
D.1
2 f
?
2 f R2
Câu 25. Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi:
A. Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm L
B. Đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp
C. Đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp
D. Đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp
Câu 26. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp khi hiện tượng cộng hưởng xảy
ra thì kết quả nào là không đúng ?
L
A. cos = 1
B. C = ?2
uur
uur

D. Công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại
C. U L = - U C
CÂU 27. Hiệu điện thế sinh ra bởi một máy phát điện xoay chiều
uAB= U0cos? t (v). Dòng điện mach ngoài có dạng: i = - I0 sin (?t - ?/6) (A)
Góc lệch pha của dòng điện so với hiệu điện thế là:
A. + ?/6 (rad)
B. - ?/6 (rad)

+
5 ?

(rad)
C. -?/3 (rad)
D. 6
Câu 28. Trong mạch điện xoay chiều, gồm R, L, C mắc nối tiếp. Khi hiện tượng cộng hưởng
xảy ra thì kết quả nào là không đúng ?
A. U = UR B. ZL = ZC
C. L
urU= UurC = 0 D. Công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại
CÂU 29. Nhận xét nào về đoạn mạch chỉ có tụ là sai ?
A. Tụ điện không cho dòng điện một chiều đi qua, nhưng cho dòng điện xoay chiều "đi qua"

B. Hiệu điện thế hai đầu tụ điện luôn luôn chậm pha hơn dòng điện qua tụ điện góc ?/2.
C. Dòng điện
Avatar
cam on thay da chia se nhung tai lieu .chuc thay va gia dinh suc khoe,thanh dat.toi mong lan sau truoc khi thay dua tai lieu len mang thi thay nen chon phong chu sao cho nguoi dao ve khong bi loi phong !
Avatar

http://chamhoctap.net

Một diễn đàn dành riêng cho học sinh sinh viên, một diễn đàn chuyên dành cho học tập và giao lưu , kết bạn. một diễn đàn mà có ban quản trị là những người đang học các trường đại học như BÁCH KHOA HÀ NỘI, KHOA HỌC TỰ NHIÊN, KINH TẾ QUỐC DÂN........ Một diễn đàn mở ra để dành cho những ai ham học hỏi và tiếp cận những cái mới, vì sự nghiệp học tập là trọn đời..các bạn sẽ là người xây dựng diễn đàn để phát triển tốt hơn.các bạn sẽ có thể tiếp xúc với những phương pháp học tập mới, trao đổi bài tập với nhau, và hỏi bài các anh chị khoá trên,
- DIỄN đàn có khá đầy đủ chức năng, bên cạnh đó là nhiều chuyển biến mới hơn các diễn đàn khác,  bên cạnh đó, diễn đàn cũng có thể gõ dc công thức toán học để tiện cho các bạn up bài viết có công thức,diễn đàn là sự khắc phục những điểm yếu của các diễn đàn toán, lí hóa và triển khai các điểm mạnh. đội ngũ ban quản trị và cộng tác viên đông đảo vào chuyên nghiệp sẽ giúp đỡ các bạn, nếu các bạn muốn trở thành những cộng tác viên nhiệt tình thì diễn đàn luôn rộng mở để giúp các bạn tập làm quen với phong cách học khi lên đại học sau này,
No_avatar
co aj chj ho cho em tat ca? ly thuyet may fat djen 12 hok? dac bjet lak phan he so cong suat'Tuyệt
No_avatar

cang nhanh cag tot ! em cam on?

 

No_avatar
NỔ THẾ CÓ MAY CÂU MA LAI NOI 2000 CÂU
 
Gửi ý kiến