Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

21 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 -TOÁN 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Thanh Yên (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:21' 19-04-2015
Dung lượng: 769.5 KB
Số lượt tải: 2426
Số lượt thích: 0 người

Đề số 1
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2
Môn TOÁN Lớp 10
Thời gian làm bài 90 phút


Câu 1: Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:
a) . b) . c). 
Câu 2: Cho bất phương trình sau: .
a) Giải bất phương trình với m = 1.
b) Tìm điều kiện của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc R.
Câu 3: Tìm các giá trị lượng giác của cung biết: và .
Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(–1; 0), B(1; 6), C(3; 2).
a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.
b) Viết phương trình tổng quát của đường cao CH của tam giác ABC (H thuộc đường thẳng AB). Xác định tọa độ điểm H.

c) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm là điểm C và tiếp xúc với đường thẳng AB.
Câu 5 : Chiều cao của 45 học sinh lớp 5 (tính bằng cm) được ghi lại như sau :
102
102
113
138
111
109
98
114
101

103
127
118
111
130
124
115
122
126

107
134
108
118
122
99
109
106
109

104
122
133
124
108
102
130
107
114

147
104
141
103
108
118
113
138
112


a) Lập bảng phân bố ghép lớp [98; 103); [103; 108); [108; 113); [113; 118); [118; 123); [123; 128); [128; 133); [133; 138); [138; 143); [143; 148].
b) Tính số trung bình cộng.
c) Tính phương sai và độ lệch chuẩn.
Câu 6 :
a) Cho cota = . Tính 
b) Cho . Tính giá trị biểu thức 
--------------------Hết-------------------
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . .

Đề số 1
ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học
Môn TOÁN Lớp 10
Thời gian làm bài 90 phút


Câu 1: Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:
a) 
b) ( 
c). 
Câu 2: Cho bất phương trình sau: .
a) Giải bất phương trình với m = 1.
( Với m = 1 ta có BPT:
b) Tìm điều kiện của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc R.
( TH1: m = 0. Khi đó ta có BPT: 4x – 3 > 0 ( m = 0 không thoả mãn.
( TH2: m ( 0. Khi đó BPT nghiệm đúng với (x ( R ( 

( Kết luận: m > 4
Câu 3: Tìm các giá trị lượng giác của cung biết: và .
( Vì nên .
( 
( 
Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(–1; 0), B(1; 6), C(3; 2).
a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.
( 
b) Viết PTTQ của đường cao CH của (ABC (H thuộc đường thẳng AB).
( Đường cao CH đi qua C(3; 2) và nhận làm VTPT
( PTTQ: ( 
( H là giao điểm của AB và CH ( Toạ độ điểm H là nghiệm của hệ PT: 
( ( H(0; 3)
c) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm là điểm C và tiếp xúc với đường thẳng AB.
( 
Câu 5 : Chiều cao của 50 học sinh lớp 45 (tính bằng cm) được ghi lại như sau :
a) Lập bảng phân bố ghép lớp [98; 103); [103; 108); [108; 113); [113; 118); [118; 123); [123; 128); [128; 133); [133; 138); [138; 143); [143; 148].
b) Tính số trung bình cộng c) Tính phương sai và độ lệch chuẩn.


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓