Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Duy Khôi
Ngày gửi: 12h:28' 14-12-2020
Dung lượng: 165.2 KB
Số lượt tải: 1227
Số lượt thích: 1 người (Đoàn Hùng Vinh)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI TOÁN 6
ĐỀ 1
Bài 1: (2 điểm)
Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 8; B là tập hợp số tự nhiên lẻ lớn hơn 3 và nhỏ hơn 13. Hãy viết tập hợp A và B bằng 2 cách.
Sau đó điền kí hiệu thích hợp vào chỗ chấm:
13 … A 7 … B 5 … B 6 … A A … B B … A
Bài 2: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
5.32 – 80:22
12.[140 : 7 –(45 – 15.2)]
(-38) + |-12|.4
621 – {[(117 + 3): 5] – 32}
Bài 3: (2 điểm) Tìm x
a/
b/
c/ 75:x = (-10) + (-5) + 30
d/ Bài 4: (1,5 điểm)
Số học sinh của một trường khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 18 hàng đều vừa đủ. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh trong khoảng từ 500 đến 600 em.
Bài 5:(2 điểm): Trên tia Ax, vẽ hai điểm B và C sao cho AB=3,5 cm, AC=7cm.
Chứng tỏ rằng điểm B nằm giữa 2 điểm A và C.
So sánh AB và BC.
Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không ? Vì sao ?
Bài 6: (0,5 điểm) Tính
S = 1 + 3 + 5 + 7 + … + 2013
ĐỀ 2
Bài 1: (2 điểm)
a/ Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 30 bằng hai cách.
b/ Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.
C = {x (N(5 < x ≤ 10}
Bài 2: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
32.5 – 22.7+ 83
59 :57 + 12.3 + 70
c) 136.23 + 136.17 – 40.36
d) (0(+(45(+(-(-455)(+(-796(
Bài 3: Tìm x:

x+7−11=20−18
1800
3
x−14+30=72 và x∈N
c) 11
x−6
3
2

d) x4; x7; x8 và x nhỏ nhất
Bài 4: (2 điểm)Học sinh của một trường học khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 7, hàng 9 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh của trường, cho biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1600 đến 2000 học sinh.
Bài5: (2 điểm)Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 2cm, ON = 5cm.
Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?
Tính độ dài MN ?
Vẽ tia Ox′ là tia đối của tia Ox. Lấy điểm D trên tia Ox′ sao cho OD=1cm. Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ND không ? Vì sao?


ĐỀ 3
Bài 1: (2 điểm)
Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 15; B là tập hợp số tự nhiên chẵn lớn hơn 3 và nhỏ hơn 20. Hãy viết tập hợp A và B bằng 2 cách.
Sau đó điền kí hiệu thích hợp vào chỗ chấm:
13 … A 7 … B 5 … B 6 … A A … B B … A
Bài 2: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a/23. 134−34. 23 c−297+630+297−330.
b/148. 9
3
2. 48
d)
10
2−60
5
6
5
4−3. 5)
Bài 3: (2 điểm) Tìm x
a) 5 .x−34=162 :2 c) 14
x−3=8
𝑏)
72−x
6
15 :
6
14=21 d) x4; x6 vµ 0 < x <50 Bài 4: (1,5 điểm)
Có 240 quyển vở, 150 bút chì và 210 bút bi. Người ta muốn chia số vở, bút chì, bút bi đó thành các phần thưởng đều nhau, mỗi phần thưởng gồm cả ba loại. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu phần thưởng?Khiđó, mỗi phần thưởng gồm bao nhiêu quyển vở, bút chì, bút bi
 
Gửi ý kiến