Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

24 Câu trác nghiệm hình 7 chương II

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TUTUI
Người gửi: Nguyễn Xuân Hồng
Ngày gửi: 10h:48' 27-02-2012
Dung lượng: 91.0 KB
Số lượt tải: 3231
Số lượt thích: 0 người
Trong một tam giác vuông, kết luận nào sau đây là đúng ? A. Tổng hai góc nhọn bằng 1800 B. Hai góc nhọn bằng nhau C. Hai góc nhọn phụ nhau D. Hai góc nhọn kề nhau .
Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác ABC có thì A. 700 B. 1100 C. 900 D. 500
Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau: A. 1cm ; 2cm ; 3cm B. 2cm ; 3cm ; 4cm C. 3cm ; 4cm ; 5cm D. 4cm ; 5cm ; 6cm.
Góc ngoài của tam giác lớn hơn: A. Mỗi góc trong không kề với nó. B. Góc trong kề với nó. C C. Tổng của hai trong không kề với nó. D. Tổng ba góc trong của tam giác.
Tam giác ABC vuông tại B suy ra: A. AB2 = BC2 + AC2 B. BC2 = AB2 + AC2 C. AC2 = AB2 + BC2 D. Cả a,b,c đều đúng .
Cho vuông tại A có AB = 8 cm; AC = 6 cm thì BC bằng : A. 25 cm B. 14 cm C. 100 cm D. 10 cm
Cho tam giác ABC ta có : A. B. C. D.
ABC = DEF Trường hợp cạnh – góc – cạnh nếu. A. AB = DE; ; BC = EF. B. AB = EF; ; BC = DF C. AB = DE; ; BC = EF. D. AB = DF; ; BC = EF.
Góc ngoài của tam giác bằng : A. Tổng hai góc trong không kề với nó. B. Tổng hai góc trong. C. Góc kề với nó. D. Tổng ba góc trong của tam giác.
Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau: A. 3cm ; 5cm ; 7cm. B. 4cm ; 6cm ; 8cm. C. 5cm ; 7cm ; 8cm. D. 3cm ; 4cm ; 5cm.
Cho MNP = DEF. Suy ra: A. B. . C. D. .
Cho . Tìm các cạnh bằng nhau giữa hai tam giác ? A. AB = MP; AC = MN; BC = NP. B. AB = MN; AC = MN; BC = MN. C. AB = MN; AC = MP; BC = NP. D. AC = MN; AC = MP; BC = NP.
Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài các cạnh là: A. 9cm, 15cm, 12cm. B. 5cm, 5cm, 8cm. C. 5cm, 14cm, 12cm. D. 7cm, 8cm, 9cm.
Nếu một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5cm, một cạnh góc vuông bằng 3cm thì cạnh góc vuông kia là: A. 2cm B. 4 cm C. 8 cm D. 16 c m.
Nếu một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 10 cm, một cạnh góc vuông bằng 6 cm thì cạnh góc vuông kia là: A. 2cm B. 4 cm C. 8 cm D. 16 cm.
Tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông bằng: a) b) c) d) 
Cho MNP = DEF. Suy ra: A. B. . C. D. .
Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là …………………………………………….. Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . của tam giác kia thì hai tam giác ấy bằng nhau. Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . của hai cạnh góc vuông.
Tổng ba góc của một tam giác bằng ………………………………
Cho tam giác ABC có thì A. 700 B. 1100 C. 900 D. 400
1 .Cho ABC vuông cân tại A. vậy góc B bằng: A. 600 B. 900 C. 450
 
Gửi ý kiến