Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

24 ĐỀ THI THPT QG TIẾNG ANH 2017 + ĐÁP ÁN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: BỘ GIÁO DỤC
Người gửi: Lâm Quốc Tỷ
Ngày gửi: 08h:48' 21-05-2020
Dung lượng: 9.8 MB
Số lượt tải: 476
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH


Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

(Đề thi có 06 trang)Họ, tên thí sinh: .........................................................................

Mã đề thi 417

Số báo danh: .............................................................................
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Question 1. Liz is telling Andrew about her first novel.

Liz: "Guess what? My first novel has just been published."

Andrew: "______"

A. It`s very kind of you. B. Better luck next time!

C. It`s my pleasure. D. Congratulations!

Question 2. Jenny and her teacher are meeting at the bus stop.

Jenny: "Good afternoon, Miss. How are you?"

Teacher: "______. And you?"

A. I`m leaving now B. Fine, thank you C. I`m thirty years old

D. I`m going home

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning

to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 3. Heavy rain makes driving on the road very difficult.

A. interesting B. simple C. easy D. hard

Question 4. A series of programs have been broadcast to raise public awareness of healthy living.

A. assistance B. understanding C. experience D. confidence

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 5. As a sociable boy, Jack enjoys spending his free time going out with friends.

A. outgoing B. mischievous C. caring D. shy

Question 6. It`s not a pleasant feeling to discover you`ve been taken for a ride by a close friend.

A. driven away B. deceived deliberately C. given a lift D. treated with sincerity

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 7.
A. cooked
B. lived
C. played
D. planned


Question 8.
A. date

B. map
C. page
D. faceMark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 9. A. importance B. relation C. happiness Question 10. A. teacher B. action C. police

D. employment

D. lesson

Trang 1/6 - Mã đề thi 417
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 11. Mr Brown has kindly agreed to spare us some of his ______ time to answer our questions.

A. costly B. beneficial C. worthy D. valuable Question 12. The better the weather is, ______.

A. the most the beaches get crowded C. the more the beaches get crowded

B. the more crowded the beaches get D. the most crowded the beaches get

Question 13. The ______ of the Internet has played an important part in the development of communication.

A. display B. research C. invention D. occurrence

Question 14. More and more investors are pouring ______ money into food and beverage start-ups.

A. Ø B. the C. a D. an

Question 15. When the manager of our company retires, the deputy manager will ______ that position.

A. take over
B. stand for
C. hold on
D. catch on

Question 16.
The book ______ you gave me is very interesting.


A. when

B. which
C. where
D.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓