Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

3 đề kiểm tra Học Kỳ II Môn Anh lớp 10 và đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổng hợp từ tailieu.vn
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:41' 15-04-2013
Dung lượng: 174.0 KB
Số lượt tải: 3613
Số lượt thích: 2 người (Trần Anh Vũ, Lý Thị Thu Dấu)

3 ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 10
ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn : Tiếng Anh 10 - Thời gian làm bài: 45 phút
Đề thi này có 03 trang gồm 40 câu trắc nghiệm.
(Lưu ý: Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm ở cuối đề thi này bằng cách bôi đen các đáp án được chọn).

Họ, tên học sinh:......................................................... Lớp : .................. Số báo danh:........................

Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại.
Câu 1: A. hit B. honor C. exhaust D. hour
Câu 2: A. solemn B. listen C. music D. answer
Câu 3: A. think B. father C. although D. they

Hãy trả lời hoặc điền vào khoảng trống của mỗi câu bên dưới dựa vào nội dung của đoạn văn sau.
The dolphin
Can dolphins talk? Maybe they can’t talk with words, but they talk with sounds. They show their feeling with sounds.
Dolphins travel in a group. We call a group of fish a “school”. They don’t study, but they travel together. Dolphins are mammals, not fish, but they swim together in a school.
Dolphins talk to the other dolphins in the school. They give information. They tell when they are happy or sad or afraid. They say “Welcome” when a dolphin comes back to the school. They talk when they play.
They make a few sounds above water. They make many more sounds under water. People cannot hear these sounds because they are very, very high. Scientists make tapes of the sounds and study them.
Sometimes people catch a dolphin for a large aquarium. People can watch dolphins in a show. Dolphins don’t like to be away from their school in an aquarium. They are sad and lonely.
There are many stories about dolphins. They help people. Sometimes they save somebody’s life. Dolphin meat is good, but people don’t like to kill them. They say that dolphins bring good luck. Many people believe this.
Câu 4: Which sentense is NOT TRUE ?
A. A dolphin can talk with words B. Dolphins always bring good luck
C. People like to watch dolphins D. A dolphin can save a person’s life
Câu 5: Scientists study ............................... of dolphins.
A. tapes B. schools C. aquariums D. shows
Câu 6: Dolphins like to be .................................
A. lonely B. in their school C. on a tape D. at an aquarium
Câu 7: Dolphins talk with ................................
A. their hands B. words C. sounds D. music
Câu 8: Dolphins make more sounds .............................
A. in school B. for tapes C. under water D. above water

Chọn câu diễn đạt cùng ý với câu cho trước.
Câu 9: We stayed in that hotel despite the noise.
A. The hotel was not noisy, so we stayed there.
B. We stayed in the noisy hotel and we liked it.
C. Although the hotel was noisy, we stayed there.
D. The noise kept us staying in the hotel.
Câu 10: The cinema did not become an industry until 1915.
A. The cinema did not become an industry before 1915.
B. It was not until 1915 that the cinema became an industry.
C. By 1915 the cinema had become an industry.
D. It was before 1915 that the cinema had become an industry.

Hãy đọc kỹ đoạn văn sau và chọn từ đúng để điền vào mỗi khoảng trống .
For many young people in Britain, sports are (11) ....... popular part of school life and being in one of the school teams and playing in matches is very (12)................ If someone is in a team, it means a lot of extra practice and often spending a Saturday or Sunday away from home, as many matches are (13)............ then.
It can also involve travelling to other towns to play against other school teams and then staying on after the match for a meal or a drink. Sometimes parents, friends and other students will (14) ................... with the team to support (15)........................ own side.
Câu 11: A. a B. some C. an D. the
Câu 12: A. importance B. importances C. important D. import
Câu 13: A. played B. to plays C. playing D. play
Câu 14: A. traveled B. traveling C. travels D. travel
Câu 15: A. our B. her C. his D.
 
Gửi ý kiến