Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

3 đề thi thử Đại học môn Hóa và đáp án

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổng hợp từ tailieu.vn
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:22' 24-04-2013
Dung lượng: 228.5 KB
Số lượt tải: 2146
Số lượt thích: 0 người
3 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA

ĐỀ 1
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẤN 3
MÔN HÓA HỌC
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)Mã đề thi 137

Lưu ý:
- Cho : H = 1; O = 16; S = 32; N = 14; Na = 23; K = 39; Ag = 108; Mn = 55; Cl = 35,5;
Ba = 137; F = 19; Br = 80; I = 127; Al = 27; Mg = 24; Fe = 56; C = 12.
- Học sinh không được dùng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Câu 1: Đun sôi dẫn xuất halogen X với nước một thời gian, sau đó thêm dung dịch AgNO3 vào thấy xuất hiện kết tủa. X là :
A. CH2=CHCl B. CH2=CHCH2Cl C. C6H5Cl D. CH3-CH2-CH2Cl
Câu 2: Trộn 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,04 M và HNO3 0,02 M với 300 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,04 M và KOH 0,02 M. pH của dung dịch tạo thành là (trong các số cho dưới đây)
A. 1,9 B. 1,6 C. 2,4 D. 2,7
Câu 3: Dung dịch nước của A làm quỳ tím ngả sang màu xanh, còn dung dịch nước của chất B không làm đổi màu quỳ tím. Trộn lẫn hai dung dịch hai chất lại thì xuất hiện kết tủa. A và B có thể là:
A. K2CO3 và Ba(NO3)2 B. NaOH và K2SO4
C. KOH và FeCl3 D. Na2CO3 và KNO3
Câu 4: Cho 0,15 mol hỗn hợp X gồm CH3OH, HCOOH, HCOOCH3 tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH đun nóng. Oxi hóa ancol sinh ra thành anđehit, cho lượng anđehit này tác dụng hết với Ag2O/NH3 (dư) được 0,4 mol Ag. Số mol của HCOOCH3 là
A. 0,05 mol B. 0,04 mol C. 0,02 mol D. 0,06 mol
Câu 5: Cho các chất và ion sau: Mg2+, Cu2+, KNO2, Ca, SO2, Fe2+ và NO2. Các chất và ion vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử là:
A. Fe2+, NO2, SO2, KNO2 B. Br2, Ca, SO2, KNO2
C. Mg2+, Fe2+, NO2, SO2 D. Fe2+, NO2, Cu2+, SO2
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm anđehit fomic, axit axetic, glucozơ và glixerol thu được 29,12 lít CO2 (đktc) và 27 gam H2O. Thành phần phần trăm về khối lượng của glixerol trong hỗn hợp có giá trị là
A. 35,1 % B. 43,8 % C. 46,7% D. 23,4%
Câu 7: Trong số các tinh thể cho sau đây, tinh thể nào thuộc tinh thể phân tử ?
A. Kim cương B. Photpho trắng C. Muối ăn D. Bạc kim loại
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất A (CxHyO2) thu được 0,7 mol CO2. Để trung hoà 0,2 mol A cần 0,2 mol NaOH. Mặt khác, 0,5 mol A tác dụng hết với natri dư thu được 0,5 mol H2. Số nguyên tử hiđro trong phân tử chất A là
A. 4 B. 10 C. 6 D. 8
Câu 9: Brakiđinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Khi thuỷ phân không hoàn toàn brakiđinin có thể thu được tối đa số tripeptit có chứa phenyl alanin (Phe) là
A. 5 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 10: Khi nung nóng 22,12 gam kalipemanganat thu được 21,16 gam hỗn hợp chất rắn X. Cho X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, nóng (dư). Tính thể tích khí Cl2 thu được (ở đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
A. V = 7,84 lít B. V = 6,496 lít C. 5,152 lít D. V = 4,48 lít

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm stiren và p-xilen thu được CO2 và nước. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy bằng 500 ml dung dịch NaOH 2M được dung dịch Y. Khối lượng kết tủa thu được khi cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch Y là
A
 
Gửi ý kiến