Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

30 chuyên đề ngữ pháp ôn luyện

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Nga
Ngày gửi: 17h:07' 02-11-2021
Dung lượng: 315.5 KB
Số lượt tải: 140
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ 29: CÂU ĐỒNG NGHĨA

Exercise 1.1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 1: It`s such a pity! My mother can`t attend my birthday party.
If only my mother could attend my birthday party.
If only my mother had attended my birthday party.
I am very sorry that my mother didn`t attend my birthday party.
I wonder why my mother can`t attend my birthday party.
Question 2: Fansipan is the highest mountain in the Indochinese Peninsula.
There are some mountains in the Indochinese Peninsula higher than Fansipan.
The Indochinese Peninsula includes one of the highest mountains on earth.
The highest mountain in the Indochinese Peninsula is exclusive Fansipan.
No mountains in the Indochinese Peninsula are higher than Fansipan.
Question 3: I guess Mary was very disappointed when she failed to get the scholarship.
Mary should have been very disappointed when she failed to get the scholarship.
Mary may have been very disappointed when she failed to get the scholarship.
Mary must have been very disappointed when she failed to get the scholarship.
Mary could have been disappointed when she failed to get the scholarship.
Question 4: Housewives do not have to spend a lot of time doing housework any more.
Housework will never be done by housewives any more.
Housewives have to spend more and more time to do housework.
Never have housewives spent as much time doing housework as they do now.
No longer do housewives have to spend a lot of time doing housework.
Question 5: Jupiter is bigger than all the other planets in the solar system.
No other planets in the solar system is as big as Jupiter.
Jupiter is the biggest planet in the solar system.
All other planets in the solar system are not so big that Jupiter.
Among the planets in the solar system, Jupiter is the biggest of all.
Question 6: "I don`t trust you anymore," said Eric to his friend.
Eric`s friend told him not to trust her anymore.
Eric advised his friend to trust her from then on.
Eric`s friend told him that she didn`t trust him anymore.
Eric told his friend that he didn`t trust her anymore.


Question 7: I don’t think Max broke your vase because he wasn’t here then.
Max wouldn’t have broken your vase because he wasn’t here then.
Max was likely to break your vase because he wasn’t here then.
Max can’t have broken your vase because he wasn’t here then.
Max wasn’t able to break your vase because he wasn’t here then.
Question 8: Warm-blooded animals have metabolic rates about five to ten times higher than those of similarly sized cold-blooded ones.
Cold-blooded animals have lower metabolic rates than warm-blooded ones which have similar size.
Cold-blooded animals are about five to ten times as small as warm-blooded ones.
Cold-blooded animals’ metabolic rates are about five to ten times as low as those of warm- blooded ones.
With the similarly sized animals, the metabolic rates of cold-blooded animals are about five to ten times lower than those of warm-blooded ones.
Question 9: He said: “I haven’t met her since she left school.”
He said that he hadn’t met her since he had left school.
He said that he hadn’t met her since he left school.
He said that he hadn’t met her since she left school.
He said that he hadn’t met her since she had left school.
Question 10: You are not tactful; that is why you are always offending other people.
You must have offended other people because you are not tactful.
If you were tactful, you would satisfy other people.
I wish you were tactful so that you don’t offend other people.
You should have been tactful so that you didn’t offend other people.
Question 11: Governments should take measures to protect wildlife, or more and more animals will become endangered.
The sooner governments take measures to protect wildlife, the fewer animals will become endangered.
The more governments take measures to protect wildlife, the fewer animals will become endangered.
The more measures governments take to protect wildlife, the fewer animals will become endangered.
Governments take measures to protect wildlife, so that fewer animals will become endangered.


Question 12: "Good luck in your new job. It will work out well for you," said his mother.
His mother wished him good luck and said his new job would work out well for him.
His mother wanted him to get good luck in his new job as it would work out well for him.
His mother wondered whether he got luck in his job or it would work out well for him.
His mother ascertained that his new job would work out well for him and bring him luck.
Question 13: People cannot have
 
Gửi ý kiến