Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

300 câu TNKQ đạo hàm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: mua
Người gửi: Phan Thế
Ngày gửi: 12h:58' 04-07-2017
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 3458
Số lượt thích: 10 người (Nguyễn Quang Vịnh, Nguyễn Văn Cảnh, Huyen Tran, ...)
300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 11
CHƯƠNG 5 – ĐẠO HÀM
CÓ ĐÁP ÁN


1. ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM
Câu 1: Cho hàm số . Khi đó f’(0) là kết quả nào sau đây?
A. B. C. D. Không tồn tại
Câu 2: Cho hàm số . Để hàm số này có đạo hàm tại thì giá trị của b là:
A. B. C. D. 
Câu 3: Số gia của hàm số ứng với x và là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Cho hàm số có đạo hàm tại là . Khẳng định nào sau đây sai?
A. B. 
C. D. 
Câu 5: Xét ba câu sau:
(1) Nếu hàm số f(x) có đạo hàm tại điểm x = x0 thì f(x) liên tục tại điểm đó
(2) Nếu hàm số f(x) liên tục tại điểm x = x0 thì f(x) có đạo hàm tại điểm đó
(3) Nếu f(x) gián đoạn tại x = x0 thì chắc chắn f(x) không có đạo hàm tại điểm đó
Trong ba câu trên:
A. Có hai câu đúng và một câu sai B. Có một câu đúng và hai câu sai
C. Cả ba đều đúng D. Cả ba đều sai
Câu 6: Xét hai câu sau:
(1) Hàm số y = liên tục tại x = 0
(2) Hàm số y = có đạo hàm tại x = 0
Trong hai câu trên:
A. Chỉ có (2) đúng B. Chỉ có (1) đúng C. Cả hai đều đúng D. Cả hai đều sai
Câu 7: Cho hàm số . Với giá trị nào sau đây của a, b thì hàm số có đạo hàm tại ?
A. B. C. D. 
Câu 8: Số gia của hàm số ứng với số gia của đối số x tại là:
A. B. C. D. 
Câu 9: Tỉ số của hàm số theo x và là:
A. B. 
C. D. 
Câu 10: Cho hàm số , đạo hàm của hàm số ứng với số gia của đối số x tại x0 là:
A. B. 
C. D. 
Câu 11: Cho hàm số f(x) = x2 + . Xét hai câu sau:
(1) Hàm số trên có đạo hàm tại x = 0 (2) Hàm số trên liên tục tại x = 0
Trong hai câu trên:
A. Chỉ có (1) đúng B. Chỉ có (2) đúng C. Cả hai đều đúng D. Cả hai đều sai
Câu 12: Giới hạn (nếu tồn tại) nào sau đây dùng để định nghĩa đạo hàm của hàm số tại?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 13: Số gia của hàm số ứng với x0 = 2 và là:
A. -19. B. 7. C. 19. D. -7.

2. ĐẠO HÀM CỦA HÀM ĐA THỨC – HỮU TỈ - CĂN THỨC
Câu 14: Cho hàm số y = . Đạo hàm y’ của hàm số là
A. B. C. D. 
Câu 15: Cho hàm số y = . Đạo hàm y’ của hàm số là
A. B. C. D. 
Câu 16: Cho hàm số f(x) = . Giá trị f’(8) bằng:
A. B. C. - D. 
Câu 17: Cho hàm số f(x) = . Để tính f’, hai học sinh lập luận theo hai cách:
(I) f(x) = 
(II) f’(x) = 
Cách nào đúng?
A. Chỉ (I) B. Chỉ (II) C. Cả hai đều sai D. Cả hai đều đúng
Câu 18: Cho hàm số . Để thì x nhận các giá trị thuộc tập nào sau đây?
A. 1 B. 3 C. D. 
Câu 19: Cho hàm số f(x) = . Đạo hàm của hàm số tại là:
A. B. 1 C. 0 D. Không tồn
No_avatar

cảm ơn bạn nhiều

 
Gửi ý kiến