Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

303 đề 2018 môn Tiếng Anh file wor

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Nguyễn Hoài Thương
Ngày gửi: 01h:16' 12-06-2018
Dung lượng: 101.0 KB
Số lượt tải: 154
Số lượt thích: 0 người
CÁC ĐỒNG NGHIỆP VÀ CÁC EM HỌC SINH CÓ NHU CẦU TẢI :
303 ĐỀ THI THPTQG NĂM 2018 MÔN TIẾNG ANH FILE WORD + LỜI GIẢI CHI TIẾT CỦA CÁC TRƯỜNG VÀ CÁC TT NGOAI NGỮ :
1.Bộ đề các trường 2018 (93 đề)
2. Bộ đề Megabook 2018 (14 đề)
3. Bộ đề cô Mai Phương Moon 2018 (20 đề)
4. Bộ đề cô Phan Điệu Moon 2018 (12 đề)
5. Bộ đề cô Hương Fiona Hocmai 2018 (15 đề)
6. Bộ đề thầy Hiếu Hocmai 2018 (15 đề)
7. Bộ đề thầy Bùi Văn Vinh KhangViet 2018 (20 đề)
8. Bộ đề thầy Đại Lợi 2018 (19 đề)
9. Bộ đề cô Nguyễn Phương Hoc24h 2018 (11 đề)
10. Bộ đề cô Nguyễn Quỳnh Trang 2018 (20 đề)
11. Bộ đề Lovebook.vn 2018 (20 đề)
12. Bộ đề tham khảo khác 2018 (4 đề)
13. Bộ đề cô Hoàng Xuân - Tuyensinh247 (20 đề)
14. Bộ đề cô Kiều Thị Thắng - Tuyensinh247 (20 đề)
(GIÁ 450K)
LIÊN HỆ SỐ ĐT : 01694684578

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Nội
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 1:
A. decent
B. reserve
C. confide
D. appeal

Question 2:
A. stimulate
B. sacrifice
C. devastate
D. determine

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Question 3: Our products are environmentally- friendly. We package all of them in recyclable materials.
A. Packing our products in recyclable materials, we made them environmentally - friendly.
B. Our products are packaged in recycled materials to be environmentally-friendly.
C. The recyclable package of our products makes them look environmentally-friendly.
D. Packed in recyclable materials, our products are environmentally-friendly.
Question 4: Transportation has been made much easier thanks to the invention of car. However, cars are the greatest contributor of air pollution.
A. The invention of cars has made transportation much easier, but cars are among the greatest contributors of air
pollution.
B. However easier the invention of cars has made transportation, it is cars that among the greatest contributors of air pollution.
C. Although the invention of cars has made transportation much easier, cars are the greatest contributor of air pollution of air.
D. Although the invention of cars has made transportation much easier, people use cars to contribute to the pollution of air.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in
meaning to each of the following questions.
Question 5: We couldn`t solve the problem until our teacher arrived.
A. Not until we solved the problem could our teacher arrive.
B. When our teacher arrived, we solved the problem.
C. Until our teacher arrived, we were able to solve the problem.
D. Not until our teacher arrived could we solve the problem.
Question 6: I don`t find it difficult to get up early in the morning.
A. It`s difficult for me to get up early in the morning.
B. I`m used to getting up early in the morning.
C. I hate getting up early in the morning.
D. I used to get up early in the morning.
Question 7: I thought she was the right person for the position, yet it turned put that she was quite useless.
A. Because I was expecting her to be competent, I was shocked to see her perform rather badly.
B. I was mistaken about her suitability for the position since she proved rather incompetent.
C. Contrary to my initial impression, she was not totally unsuitable for the position.
D. I was right in thinking that she was totally useless for the job.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Question 8: Fifty minutes are the maximum length of time allotted for the exam.
A. are B. length C. maximum D. allotted
Question 9: For its establishment, ASEAN Tourism Association has played an important role in promoting and developing ASEAN Tourism services.
A. Tourism Association B. played
C. in promoting and developing D. For its
Question 10: The occean probably distinguishes the earth from other planets of the solar system, for scientists believe that large bodies of water
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓