Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

4 ĐỀ (ĐA) KIỂM TRA 1 TIẾT HOÁ 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Trương Định (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:07' 22-09-2009
Dung lượng: 22.8 KB
Số lượt tải: 295
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN : HOÁ HỌC

Tô đen phương án mà em cho là đúng nhất:

01. 07. 13. 19. 25. 
02. 08. 14. 20. 26. 
03. 09. 15. 21. 27. 
04. 10. 16. 22. 28. 
05. 11. 17. 23. 29. 
06. 12. 18. 24. 30. 
MÃ ĐỀ: KTH - 357
Câu 1. Cho dãy các chất : xenlulozơ, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 2. Một thuốc thử có thể nhận biết 4 dung dịch : glixerol, axit axetic, anđehit axetic, glucozơ là
A. DD AgNO3/NH3. B. Quỳ tím. C. Cu(OH)2. D. Na.
Câu 3. Trieste của glixerol với axit mono cacboxylic mạch dài không phân nhánh là
A. Este. B. Protein. C. Cacbohiđrat. D. Chất béo.
Câu 4. Thủy phân 0,5 mol tinh bột (C6H10O5)n cần 18000g H2O. Giá trị của n là
A. 1800. B. 2000. C. 3600. D. 4000.
Câu 5. Glucozơ và fructozơ tác dụng với chất nào cho cùng một sản phẩm ?
A. Cu(OH)2. B. Na. C. DD AgNO3/NH3. D. H2 (Ni, to).
Câu 6. Cho 23,04g hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat phản ứng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M. Thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X là
A. 68,75% axit axetic và 31,25% etyl axetat. B. 31,25% axit axetic và 68,75% etyl axetat.
C. 75,25% axit axetic và 24,75% etyl axetat. D. 24,75% axit axetic và 75,25% etyl axetat.
Câu 7. Thủy phân 3,42kg saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 80%. Khối lượng các sản phẩm thu được là
A. 1,44kg glucozơ và 1,44kg fructozơ. B. 1,8kg glucozơ và 1,8kg fructozơ.
C. 0,36kg glucozơ và 0,36kg fructozơ. D. 1,71kg glucozơ và 1,71kg fructozơ.
Câu 8. Chất nào sau đây không phải là este ?
A. CH3CH2COOCH3. B. CH3COOCH2CH3. C. CH3CH2COCH3. D. HCOOCH2CH2CH3.
Câu 9. Công thức nào sau đây là công thức của chất béo ?
A. C3H5(COOC17H35)3. B. C3H5(COOCH3)3. C. C3H5(OOCC17H35)3. D. C3H5(OCOC2H5)3.
Câu 10. Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo được dùng để
A. Làm thức ăn cho con người. B. Điều chế xà phòng.
C. Điều chế xà phòng và glixerol. D. Dùng làm chất bôi trơn máy.
Câu 11. Để sản xuất 1 tấn xà phòng chứa 80% natri stearat cần dùng tristearin với khối lượng là
A. 969,5kg. B. 757,5kg. C. 996,6kg. D. 775,6kg.
Câu 12. Thuỷ phân 486g tinh bột với hiệu suất 75%. Khối lượng glucozơ thu được là
A. 540g. B. 675g. C. 405g. D. 506,25g.
Câu 13. Đun nóng dung dịch chứa 27g glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3, thì khối lượng Ag thu được tối đa là
A. 21,6g. B. 32,4g. C. 10,8g. D. 16,2g.

Câu 14. Cho sơ đồ chuyển hoá sau : Tinh bột ( X ( Y ( axit axetic. X, Y lần lượt là
A. Glucozơ và ancol etylic. B. Glucozơ và etyl axetat.
C. Saccarozơ và glucozơ. D. Ancol etylic và anđehit axetic.
Câu 15. Số công thức trieste có thể có giữa glixerol với 2 axit C17H33COOH và C17H35COOH là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 16. Xà phòng được điều chế bằng cách
A. Thuỷ phân chất béo trong môi trường axit. B. Thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓