Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

4 ĐỀ+ĐÁP ÁN THI KIỂM TRA KÌ II-HÓA 8 (2014-2015)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: AH
Người gửi: Phạm Thanh Yên (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:24' 21-04-2015
Dung lượng: 16.9 KB
Số lượt tải: 5603
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS……………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Họ tên:………………………… .. Năm học 2014-2015
Lớp: 8… MÔN : Hóa 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Đề số 1:
I. Trắc nghiệm (2đ)
Khoanh tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau
Câu 1: (vdt)Dãy hợp chất nào sau đây chỉ gồm các hợp chất axit?
A. NaOH; KCl; HCl B. HCl; CuSO4; NaOH
C. HCl; H2SO4; HNO3 D. H2SO4; NaCl; Cu(OH)2
Câu 2: (b) Tính chất hóa học của oxi tác dụng với phi kim thể hiện ở PTHH nào sau đây
A.2Cu + O2 → 2CuO B.4Al + 3O2 → 2Al2O3
C.4P + 5O2 → 2P2O5 D.3Fe + 2O2 → Fe3O4
Câu 3: (b) Xác định chất nào thuộc loại oxit axit
A.Fe2O3 B.CO C.MgO D.K2O
Câu 4: (h) Fe2O3 được gọi là
A.Đi sắt trioxit B.Sắt (II,III) oxit C.Sắt (II) oxit D.Sắt (III) oxit
Câu 5: (b) Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với
A.Một chất B.Kim loại C.Phi kim D.Hợp chất
Câu 6: (vdt)Đốt 0,1 mol Mg trong khí oxi thu được MgO. Số gam oxi cần dùng để đốt Mg trong phản ứng trên là
A.1,6g B.3,2g C.0,8g D.8g
Câu 7: (b) Trong các hợp chất sau, hợp chất nào là bazơ
A.CaO B.HNO3 C.Al2(SO4)3 D.NaOH
Câu 8: (b) Chất nào sau đây dùng điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm
A.Fe, HCl B.Cu, HCl C.KMnO4 D.H2O
II. Tự luận (8đ)
Câu 1 : Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau (h) ( 2 đ )
a. Fe3O4 + H2 -- →Fe + H2O
b. CH4 + O2 -- → CO2 + H2O
c. Na + H2O -- → NaOH + H2
d. Fe + HCl -- → FeCl2 + H2
Câu 2:Cho 2 ví dụ về 2 loại oxit đã học. Gọi tên từng ví dụ(1đ) (b)
Câu 3: Có 3 lọ riêng biệt đựng các chất khí sau: Không khí, hiđro và oxi. Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết các khí trong mỗi lọ. (vdt) ( 1,5 đ)
Caâu 4: Cho 13 g kẽm tác dụng hết với dd HCl thu được muối kẽm clorua (ZnCl2 ) và khí hiđro ( H2 ). Cho toàn bộ lượng khí hidro thu được tác dụng với 20g CuO, sản phẩm là Cu và H2O.
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra ? (b) (0.75đ)
b.Tính khối lượng kẽm clorua (ZnCl2) tạo thành ? (h) (1.75đ)
c. Tính khối lượng chất còn dư sau phản ứng khử của H2? (vdc) (1đ)
( cho H = 1 ; Cl = 35,5 ; Zn = 65 ; Cu = 64 )


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
I.Trắc nghiệm (2đ)
Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.25đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đ. Án
C
C
B
D
A
A
D
A

II. Tự luận (8đ)
Câu 1: Mỗi phương trình đúng 0.5đ
a. Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O
b. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
c. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
d. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Câu 2: Mỗi ví dụ đúng 0.5đ
Câu 3: Nhận biết mỗi chất 0.5đ

H2
O2
Khoâng khí

Bột CuO (mđen)
CuO mđen chuyển thành mđỏ Cu
Không hiên tượng
Không hiên tượng

Tàn que đóm

Bừng cháy
Bình thường

(HS có thể làm cách khác nếu đúng vẫn đạt trọn điểm)
Câu 4:
a/ Zn + 2HCl —> ZnCl2 + H2 0.5đ
H2 + CuO —> Cu + H2O 0.25đ
b/ nZn = = = 0,2mol 0.5đ
n
No_avatar

đáp án của câu 7 trắc nghiệm đề 1 có bị sai không ạ?

 

No_avatarf

hay

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓