Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

4 ĐỀ KIỂM TRA LẦN 3 - ANH 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Kim Khánh
Ngày gửi: 15h:48' 11-02-2014
Dung lượng: 302.4 KB
Số lượt tải: 4474
Số lượt thích: 0 người
I. MA TRẬN BÀI KIỂM TRA 45’ SỐ IIIChủ đề
Nhận biết
Thông hiểu

Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL

TN
TL


I. Listening8
2,0


8

2,0

II. Reading

4

2,0
4

2,0

III. Vocabulary & Grammar


8
2,0
8

2,0


16
4,0

IV. Writing

4
2,0
4
2,0

Tổng
4
2,0
24
6,0
4
2,0
32

10


II. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. Listening: 0,25 for each
1. lunch
2. rice
3. meat
4. noodles

5. cabbages
6. oranges
7. drink
8. milk

II. Choose the best option: 0,25 for each
1. b
2. a
3. d
4. c

5. d
6. b
7. a
8.a

III. Fill in the gap: 0,25 for each
1. bowl
2. much
3. help
4. can

5. hundred
6. grams
7. packets
8. bar

IV. Anwer the questions: (0,5 for each)
She goes to the market by motorbike.
She wants five hunderd grams of beef.
She wants a kilo (of tomatoes).
No, she doesn’t.
V. Write sentences according to the tasks in the blankets: 0,5 for each
1. My teacher has an oval face.
2. How much is this ice cream?
3. (SS’s answer)
4. I want an orange juice but Chi wants a glass of milk.ONE PERIOD TEST - No3
Time: 45 minutes


Name: …………………………………….…
Class : 6
Teacher‘s remarks

Marks

I. Listen and fill in each gap with one missing word: Nghe và điền từ còn thiếu vào chỗ trống(2ps)
Phuong: What’s for (1)……………..……?
Thu: There is some(2)…………………….…and some (3)……………..…
Phuong: Are there any (4)…………….…?
Thu: No, there aren’t any noodles.
Phuong: Is there any (5)…………………..?
Thu: Yes. There are some (6)……………….…and some bananas.
Phuong: What’s there to (7)……………………..…?
Thu: There is some (8)………………………..…
Phuong Is there any milk?
Thu : No, there isn’t any milk.

II. Choose the best option: A,B,C or D : Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu. (2ms)
What color are her eyes? – They are …………………….
A. weak B. brown C. small D. big
That girl has ____________ lips.
A. full B. fat C. heavy D. light
Can I help you? Yes, I _______ a box of chocolate.
A. have B. please do C. go D. would like
8 How __________Mai feel? She feels tired.
A. does B. do C. is D. are
How many cans ______ you ___________?
A. does-wants B. does-want C. do-want D. do-wants
What _______ your favorite food?
A. be B. are C. is D. was
I feel very hot. I want a cold _____________.
A. noodles B. vegetables C. drink D. fish
How _______ eggs does Nam want?
A.grams B. many C. much D. kilos

III.Choose the incorrect number A, B, C, or D :Chọn phần gạch dưới bị sai (1m)
1. Miss Lan has long and black hair.
A B C D
2. Are there any noodles? Yes, there are any noodles.
A B C D
3. What would he like? He like an apple.
A B C D
4. Tuan has thin lip and small white teeth
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓