Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

4 mã đề gốc 2021

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Cao Chung (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:07' 09-07-2021
Dung lượng: 114.1 KB
Số lượt tải: 735
Số lượt thích: 2 người (Trần Thùy Sương, Hồ Thị Huyền, Nguyễn Hải Âu)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 4 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề


Họ và tên thí sinh……………………………………….
Số báo danh: …………………………………………….
• Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137. 
Câu 1. Chấtnàosauđâycótínhlưỡngtính?
A. Na2O. В.KОН. C. H2SO4. D. Al2O3.
Câu 2. Cromcósốoxihóa+6tronghợpchấtnàosauđây?
A. CrO3. B. Cr(OH)3. C. Cr(OH)2. D. Cr2O3.
Câu 3. Kimloạinàosauđâylàkimloạikiềmthổ?
A. Al. B. Mg. C. Cu. D. Fe.
Câu 4. Cặpchấtnàosauđâygâynêntínhcứngvĩnhcửucủanước?
A. NaHCO3,KHCO3. B. NaNO3,KNO3. C. CaCl2,MgSO4. D. NaNO3,KHCO3.
Câu 5. Natrihiđroxit(hayxútănda)làchấtrắn,khôngmàu,dễnóngchảy,hútẩmmạnh,tannhiềutrongnướcvàtỏaramộtlượngnhiệtlớn. Côngthứccủanatrihiđroxitlà
A. Ca(OH)2. B. NaOH. C. NaHCO3. D. Na2CO3.
Câu 6. Ionkimloạinàosauđâycótínhoxihóayếunhất?
A. Cu2+. B. Na+. C. Mg2+. D. Ag+.
Câu 7. Polimenàosauđâythuộcloạipolimebántổnghợp?
A. Tovisco. B. Poli(vinylclorua). C. Polietilen. D. Xenlulozơ.
Câu 8. Chấtnàosauđâylàtripeptit?
A. Gly-Gly. B. Gly-Ala. C. Ala-Ala-Gly. D. Ala-Gly.
Câu 9. Chấtnàosauđâylàmuốitrunghòa?
A. HCl. B. NaNO3. C. NaHCO3. D. NaHSO4.
Câu 10. Sốnguyêntửhiđrotrongphântửaxitoleiclà
A. 36. B. 31. C. 35. D. 34.
Câu 11. KhiđunnấubằngthantổongthườngsinhrakhíXkhôngmàu,khôngmùi,bềnvớinhiệt,hơinhẹhơnkhôngkhívàdễgâyngộđộcđườnghôhấp. KhíXlà
A. N2. B. CO2. C. CO. D. H2.
Câu 12. Ởnhiệtđộthường,kimloạiAltanhoàntoàntronglượngdưdungdịchnàosauđây?
A. HCl. B. NaNO3. C. NaCl. D. KCl.
Câu 13. Dungdịchchấtnàosauđâylàmquỳtímchuyểnthànhmàuhồng?
A. Axitglutamic. B. Glyxin. C. Alanin. D. Valin.
Câu 14. Cacbohiđratnàosauđâythuộcloạipolisaccarit?
A. Saccarozo. B. Xenlulozơ. C. Fructozo. D. Glucozơ.
Câu 15. Kimloạinàosauđâycónhiệtđộnóngchảycaonhất?
A. Fe. B. W. C. Al. D. Na.
Câu 16. Sắt(II)hiđroxitlàchấtrắnmàutrắnghơixanh. Côngthứccủasắt(II)hiđroxitlà
A. Fe(OH)2. B. FeO. C. Fe3O4. D. Fe(OH)3.
Câu 17. EsteXđượctạobởiancoletylicvàaxitaxetic. CôngthứccủaXlà
A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH3. D.CH3COOC2H5.
Câu 18. Ởnhiệtđộcao,H2khửđượcoxitnàosauđây?
A. K2O. B. CaO. C. Na2O. D. FeO.
Câu 19. KimloạiphảnứngvớidungdịchHClloãngsinhrakhíH2là
A. Hg. B. Cu. C. Fe. D. Ag.
Câu 20. Côngthứcphântửcủaglixerollà
A. C3H8O. B. C2H6O2. C. C2H6O. D. C3H8O3.
Câu 21. Cho3,0gamglyxintácdụngvớidungdịchHCldư,côcạncẩnthậnchungdịchsauphảnứng,thuđượcmgammuốikhan. Giátrịcủamlà
A. 4,23. B. 3,73. C. 4,46. D. 5,19.
Câu 22. Cho12,6gamMgCO3tácdụnghếtvớidungdịchHCldư,thuđượcVlítkhíCO2. GiátrịcủaVlà
A. 4,48. B. 2,24. C. 1,12. D. 3,36.
Câu 23. Thủyphânhoàntoànmgamtinhbộtthànhglucozơ. Chotoànbộglucozơthamgiaphảnứngtrángbạc(hiệusuất100%),thuđược30,24gamAg. Giátrịcủamlà
A. 45,36. B. 50,40. C. 22,68. D. 25,20.
Câu 24. Phátbiểunàosauđâyđúng?
A. Saukhilưuhóa,tínhđànhồicủacaosugiảmđi.
B. Tơnilon-6,6thuộcloạitơthiênnhiên.
C. Tơnitronđượcđiềuchếbằngphảnứngtrùngngưng.
D. Polietilenlàpolimeđượcdùnglàmchấtdẻo.
Câu 25. Chấtnàosauđâybịthủyphânkhiđunnóngtrongmôitrườngaxit?
A. Saccarozơ. B. Glixerol. C. Glucozơ. D. Fructozơ.
Câu 26. HòatanhếtmgamAltrongdungdịchHCldư,thuđược0,21molkhíH2. Giátrịcủamlà
A. 4,86. B. 5,67. C. 3,24. D. 3,78.
Câu 27. EsteXcócôngthứcphântửC4H8O2. ThủyphânXtrongdungdịchH2SO4loãng,đunnóng,thuđượcsảnphẩmgồmaxitpropionicvàchấthữucơY. CôngthứccủaYlà
A. CH3OH. B.
 
Gửi ý kiến