Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

4 mã đề kiểm tra 45' chương I - Hình học 10-Đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Thi Thanh Thuy
Ngày gửi: 18h:26' 02-11-2018
Dung lượng: 370.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TỰ LẬP

ĐỀ KIỂM TRA
MÔN : Toán hình 10
Thời gian làm bài: 45 phút;
(20 câu trắc nghiệm+ tự luận)Mã đề thi 483


I. Trắc nghiệm- Tìm câu trả lời đúng nhất (8 điểm)
Câu 1: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a Khi đó bằng ?
A . B. C. 0 D. 
Câu 2: Cho hình bình hành ABCD. Tìm khảng định đúng ?
A. và là hai vecto ngược hướng B. và là hai vecto cùng hướng
C. và là hai vecto cùng hướng D. và là hai vecto cùng hướng
Câu 3: Hai vecto và cùng phương nếu
A. Hai vecto và song song B. Giá của và song song hoặc trùng nhau
C. Giá của và cắt nhau D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 4: Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi
A. B. C. D. 
Câu 5: Cho vecto và một số . Kết luận nào sau đây đúng ?
A. là một vecto cùng hướng với B. là một vecto ngược hướng với 
C. là một vecto cùng phương với D. là vecto đối của vecto 
Câu 6: Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Vecto – không có độ dài bằng 0.
B. Vecto - không cùng phương, cùng hướng với mọi vecto
C. Vecto – không là vecto có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau
D. Vecto - không có độ dài không xác định
Câu 7: Cho hai vecto đối nhau. Mệnh đề nào dưới đây sai ?
A. cùng hướng B. cùng độ dài C. ngược hướng D. 
Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại C có. Tính .
A. B. C. D. 
Câu 9: Cho hình bình hành ABCD. Vecto bằng với là
A. B. C. D. 
Câu 10: Vecto có điểm đầu là A, điểm cuối là B được kí hiệu như thế nào ?
A. B. C. D. 
Câu 11: khi
A. cùng hướng B. cùng hướng và 
C. D. cùng phương và 
Câu 12: Cho 3 điểm A, B, C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây đúng ?
A. B. C. D. 
Câu 13: G là trọng tâm của tam giác ABC ta có
A. B. C. D. 
Câu 14: Tính tổng ?
A. B. C. D. 
Câu 15: M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khẳng định nào sau đây sai ?
A. B. C. D. 
Câu 16: Trong hệ tọa độ , cho Tìm tọa độ của vec tơ ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 17: Trong hệ tọa độ , cho ba điểm Tìm tọa độ của vec tơ 
A. C D. B. 
Câu 18: Cho 2 điểm phân biệt A, B. Điều kiện để I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:
A. B. C. D. 
Câu 19: Cho đoạn thẳng , là điểm thuộc đoạn thẳng sao cho . Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. B. C. D. 
Câu 20: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Đẳng thức nào đúng ?
A. B. C. D. 

II. Tự luận ( 2 điểm)
Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức 


----------- HẾT ----------


 
Gửi ý kiến