Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

400 câu trắc nghiệm hình học không gian 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thanh Yên
Ngày gửi: 16h:01' 11-01-2017
Dung lượng: 275.0 KB
Số lượt tải: 2130
Số lượt thích: 0 người
NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM 400 CÂU QUAN HỆ SONG SONG
TRÍCH NGẪU NHIÊN 40 CÂU


Câu 1 :
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Giao tuyến của hai mp(SAB và (SCD) là đường thẳng song song với:

A.
AD
B.
BJ
C.
BI
D.
IJ

Câu 2 :
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A.
Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất ;

B.
Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất ;

C.
Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa ;

D.
Nếu ba điểm phân biệt M, N, P cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì chúng thẳng hàng.

Câu 3 :
Cho lăng trụ ABC.A’B’C’. Gọi M, M’ lần lượt là trung điểm của BC và B’C’. Giao của AM’ với (A’BC) là :

A.
Giao của AM’ với B’C’
B.
Giao của AM’ với BC

C.
Giao của AM’ với A’C
D.
Giao của AM’ và A’M

Câu 4 :
Cho 2 đường thẳng a, b cắt nhau và không đi qua điểm A. Xác định được nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng bởi a, b và A ?

A.
3
B.
1
C.
4
D.
2

Câu 5 :
Hãy chọn câu đúng:

A.
Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b chéo nhau.

B.
Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng không có điểm chung ;

C.
Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau ;

D.
Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau ;

Câu 6 :
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SD. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?

A.
OM // SC
B.
MN // (SBC)

C.
(OMN) // (SBC)
D.
ON và CB cắt nhau

Câu 7 :
Câu nào sau đây đúng:
(I) Hình lăng trụ có các mặt bên là hình bình hành;
(II) Hình chóp cụt có các mặt bên là hình thang
(III) Bốn đường chéo của hình hộp cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

A.
(I); (II)
B.
(II); (III)
C.
Cả (I);(II);(III)
D.
(I); (III)


Câu 8 :Trong các hình sau :
(I) (II)(III) (IV)
Hình nào có thể là hình biểu diễn của một hình tứ diện ? (Chọn câu đúng nhất)

A.
(I), (II) ;
B.
(I), (II), (III), (IV)
C.
(I), (II), (III) ;
D.
(I) ;

Câu 9 :
Hãy chọn câu trả lời đúng. Trong không gian

A.
Hình biểu diễn của một hình chữ nhật thì phải là một hình chữ nhật

B.
Hình biểu diễn của một hình tròn thì phải là một hình tròn

C.
Hình biểu diễn của một tam giác thì phải là một tam giác

D.
Hình biểu diễn của một góc thì phải là một góc bằng nó.

Câu 10 :
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của CD, CB, SA. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (MNK) là một đa giác (H). Hãy chọn khẳng định đúng:


A.
(H) là một hình thang
B.
(H) là một ngũ giác

C.
(H) là một hình bình hành
D.
(H) là một tam giác

Câu 11 :
Cho hình chóp S.ABC có ABC là tam giác. Gọi M, N lần lượt là hai điểm thuộc vào các cạnh AC, BC, sao
 
Gửi ý kiến