Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

5 BT về hệ số công suất_P3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Viết Thắng
Ngày gửi: 14h:35' 15-10-2012
Dung lượng: 266.5 KB
Số lượt tải: 448
Số lượt thích: 0 người
Bài tập về hệ số công suất _P3

Bài 11 Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(t (V) vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây cảm thuần L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Tụ C có điện dung thay đổi được.Thay đổi C, khi ZC = ZC1 thì cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch, khi ZC = ZC2 = 6,25ZC1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai tụ đạt giá trị cực đại. Tính hệ số công suất của mạch. A. 0,6 B. 0,8 C. 0,7 D. 0,9
Giải:
tan(1 = = tan() = 1-----> R = ZL – ZC1 -----> ZC1 = ZL - R
UC2 = Ucmax -------> ZC2 = ------> 6,25ZC1ZL = R2 +ZL2
---> 6,25( ZL- R) ZL = R2 +ZL2 -----> 5,25ZL2 - 6,25RZL – R2 = 0
--------> 21ZL2 - 25RZL – 4R2 = 0 ------> ZL = 
ZC2 = = = ------>
cos(2 = = = 0,8. Chọn đáp án B

Bài 12: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị lần lượt là và ; khi biến trở có giá trị thì các giá trị tương ứng nói trên là và . Biết . Giá trị của và là:
A. . B. .
C. . D. .
Giải:
Gọi U là điện áp hiêu dung đặt vào
hai đầu đoạn mạch

Ta có: 
Suy ra 
cos(1 =
Tương tự ta có:

Suy ra 
cos(2 =
Chọn đáp án C
Ta có thể tính cos(2 = 2cos(1 dự theo công thức cos(1 = và cos(2 = . mà UR2 = 2UR1 ----->cos(2 = 2cos(1 .
Bài 13. Mạch R-L-C nối tiếp gồm điện trở R,Cuộn cảm (L,r) và tụC.Khi hiệu điên thế 2 đầu đoạn mạch là u = 65can2(wt) thì các điện áp hiệu dụng trên điện trở và cuộn dây đều bằng 13V.còn điện áp trên tụ là 65V,công suất tiêu thụ trên toàn mạch là 25W.Hệ sốcông suất của mạch là A.3/13 B.5/13 C.10/13 D.12/13

Giải: Ud2 = Ur2 + UL2 = 132 (*)
U2 = (Ur + UR)2 + (UL – UC)2
(Ur + 13)2 + (UL – 65)2 = 652 (**)
Từ (*) và (**) ta tìm được Ur = 12V
cos( = = = Chọn đáp án B
Bài 14: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft) V (với f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Các giá trị R, L, C là hữu hạn và khác không. Khi f = f1 = 30 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch là cosφ1 = 0,5. Còn khi f = f2 = 60 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch là cosφ2 = 1. Khi điều chỉnh f = f3 = (f1 + f2) thì hệ số công suất của đoạn mạch là cosφ3 bằng A. 0,866. B. 0,72. C. 0,966 D. 0,5.
Giải: cos( = 
Khi f = f2 = 60Hz trong mạch có cộng hưởng :------> LC = 
cos(1 = = .-----> 4R2 = R2 + ((1L - )2
-------> ((1L - )2 = 3R2 -----> = = = 3R2
-------> = (*)
cos(3 = = =
Xét biểu thức: A = = = = Thay (*) ta có
A = = 3= 3= 3
A = 3.= 
cos(3 = = = 0,7206 = 0,72. Chọn đáp án B
Câu 15: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đàu biến trở, giữa hai đầu tụ điện và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị lần lượt là . Khi biến trở có giá trị
No_avatar

thank you

 

 
Gửi ý kiến