Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

5 ĐỀ TOÁN ÔN THI CUỐI HỌC KỲ 2 CỰC HAY

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Xiu Small
Ngày gửi: 21h:45' 05-05-2017
Dung lượng: 298.6 KB
Số lượt tải: 1470
Số lượt thích: 2 người (nguyễn thị ngọc hân, vũ nga)
TRƯỜNG TIÊU HỌC SỐ 2 PHÚ BÀI Ngày........................
TÊN..................... LỚP.....................

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA TOÁN – KHỐI 2
NĂM HỌC 2016-2017

ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Viết số dưới mỗi hình sau cho thích hợp: (1 điểm)
/
Câu 2: (1 điểm)
/
Câu 3: (2 điểm)
Tính:
/
Tínhnhẩm:
36 : 4 = 5 5 = 60 : 3 =
3 7 = 20 : 2 = 9 5 =
Câu 4: Viếtsốthíchhợpvàochỗchấm: (1 điểm)
3m = … cm 40mm = … cm
1000m = … km 70dm = … m
Câu 5: Đàngàcó 275 con, đànvịtíthơnđàngà 21 con. Hỏiđànvịtcóbaonhiêu con? (1 điểm)
Câu 6: (1 điểm) Hìnhvẽbêncó:

… hình tam giác …
… hìnhtứgiác ….

Câu 7: Tính: (1 điểm)
100 đồng + 500 đồng = 800 đồng + 100 đồng =
1000 đồng − 200 đồng = 900 đồng – 400 đồng =
Câu 8: (1 điểm)
/
Câu 9: Nối □ vớisố ở ○ chothíchhợp: (1 điểm)
/
ĐỀ SỐ 2
Câu 1: Số ? (1 điểm)
462 ; … ; … ; 465 ; 466 ; … ; … ; … ; 470
991 ; … ; 993 ; … ; … ; 996 ; … ; 998 ; …
Câu 2: (1 điểm)
Viếtcácsố543 , 345 , 453 , 534 theothứtựtừbéđếnlớn.
Viếtcácsố610 , 478 , 461 , 915 theothứtựtừlớnđếnbé.
Câu 3: (1 điểm)
/
Câu 4: Đặttínhrồitính: (1 điểm)
53 + 714 896 – 622 773 – 61 121 + 58
……….. ……….. ……….. ………..
……….. ……….. ……….. ………..
Câu 5: Tínhnhẩm: (2 điểm)
90 : 3 = 4 6 : 3 =
20 2 = 40 : 4 5 =
80 : 2 = 4 9 + 7 =
7 5 = 21 : 3 2 =


Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ ô chấm: (1 điểm)
6cm = … mm 80dm = … m
5m = … dm 1000mm = … m
Câu 7: Bốcao 172cm, mẹthấphơnbố 11cm. Hỏimẹcaobaonhiêuxăng-ti-mét? (1 điểm)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Câu 8: Hìnhvẽbêncó: (1 điểm)

… hình tam giác

… hìnhtứgiác
ĐỀ SỐ 3
Câu 1: Nốicácsố ở bêntráivớicáchđọcsố ở bênphảisaochothíchhợp: (1 điểm)
/
Câu 2: (1 điểm)
/
Câu 3: Tính: (1 điểm)
/
Câu 4: Tìm x (1 điểm)
x + 73 = 100 b) 849 – x = 415
Câu 5: Tínhnhẩm: (2 điểm)
24m : 3 = 18 : 2 =
9mm 4 = 4 4 =
15m : 5 = 50 : 5 =
60dm : 2 = 16 : 2 =
Câu 6: Thùngthứnhấtchứađược 134lnước, thùngthứhaichứađượcnhiềuhơnthùngthứnhất 25lnước. Hỏithùngthứhaichứađượcbaonhiêulítnước? (1 điểm)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Câu 7: (1 điểm) Mỗi túi có bao nhiêu tiền?
/
Câu 9: Tìm đủ 4 số thích hợp điền vào ô trống: (1 điểm)
/

ĐỀ SỐ 4
Câu 1: (1 điểm)
/
Câu 2: Đặttínhrồitính: (1 điểm)
818 – 103 972 – 320 334 + 425 53 + 142
Câu 3: Đặttínhrồitính: (1 điểm)
20 4 = 2 10 =
30 : 5 = 40 2 =
32 : 4 = 21 : 3 =
15 : 3 = 30 : 3 =
Câu 4: Tínhchu vi hình tam giác ABC, biếtđộdàicáccạnhlà AB = 124cm; AC = 131cm; BC = 223cm. (1 điểm)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Câu 5: Tính (2 điểm)
30 : 5 4 b) 73 – 39 + 18
= … = …
= …
 
Gửi ý kiến