Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

50 câu trắc nghiệm toán vào 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Dương
Ngày gửi: 09h:37' 05-07-2020
Dung lượng: 541.4 KB
Số lượt tải: 507
Số lượt thích: 1 người (Hoàng Thị Dương)
PHÒNG GD &ĐT KHOÁI CHÂU THI THỬ VÀO LỚP 10 - Năm học 2020-2021
TRƯỜNG THCS PHÙNG HƯNG Môn: Toán
Thời gian: 90 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD. . . . . . .Lớp: ... . . .
Lưu ý:Đối với câu trắc nghiệm học sinh tô tròn bằng bút chì vào bảng trả lời.

Mã đề: 141A


Câu 1.ABC vuông tại A có đường cao AH = 4 cm và = . Khi đó độ dài BC bằng:
A.4cm B.6cm C.5cm D.5cm
Câu 2. Số nguyên k nhỏ nhất để phương trình (2k - 1)x2 - 5x + 3 = 0 vô nghiệm là:
A.3 B.-2 C.2 D.1
Câu 3. Giá trị biểu thức bằng:
A. B.-1 C.- D.1
Câu 4. Điểm cố định mà đường thẳng y = mx + m -1 luôn đi qua với mọi giá trị của m là :
A.(1; -1) B.(-1; -1) C.(1; 1) D.(-1; 1)
Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, AB = 30 cm, AC = 40. Biết BH = x, CH = y thì:
A.x = 16 cm, y = 26 cm B.x = 20 cm, y = 30 cm
C.x = 18 cm, y = 32 cm D.x = 20 cm, y = 32 cm
Câu 6. Trong các phương trình sau đây, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn ?
A. B. C. D.

Câu 7. Phương trình x2 - mx - 2m - 3 = 0, nhận x = - 1 làm nghiệm khi :
A.m = -4 B.m = 2 C.m = -2 D.m = 
Câu 8. Cho tam giác ABC có AB < AC nội tiếp đường tròn (O; a). Đường phân giác trong của góc A cắt BC tại M, đường phân giác ngoài tại A cắt đường thẳng BC tại N sao cho AM = AN. Khi đó AB2 + AC2 bằng:
A. B. C. D.
Câu 9. Câu nào sau đây chỉ số đo 4 góc của một tứ giác nội tiếp?
A.680; 920; 1120; 980. B.750; 850; 1050; 950. C.800; 900; 1100; 900. D.600; 1050; 1200; 850.
Câu 10.bằng:
A.4x-3 B. C.- (4x-3) D.
Câu 11. Cho x > 0, giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:
A. B. C. D.

Câu 12. Trong một phòng học có một số bàn học. Nếu tăng thêm 2 bàn, mỗi bàn giảm 1 học sinh thì số học sinh trong lớp giảm 6 học sinh. Nếu giảm đi 3 bàn, mỗi bàn tăng thêm 2 học sinh thì số học sinh trong lớp tăng thêm 6 học sinh. Hỏi có bao nhiêu bàn và bao nhiêu học sinh?
A.12 bàn và 48 học sinh. B.9 bàn và 36 học sinh.
C.8 bàn và 32 học sinh. D.10 bàn và 40 học sinh.
Câu 13. Hệ phương trình có:
A.Một nghiệm B.Vô nghiệm C.Hai nghiệm D.Vô số nghiêm
Câu 14. Cho a 0, Parabol y = ax2 luôn đi qua điểm có tọa độ là:
A.( 0;1) B.( 0;0) C.( 1;1) D.( 1;0)
Câu 15. Diện tích mặt cầu có bán kính 5 cm là:
A. B. C. D.
Câu 16. Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi:
A.m ≠ 2 B.m = 2 C.m ≠ - 2 D.m ≠ 2; m ≠ - 2
Câu 17. Cho đường tròn (O; 2cm). Từ điểm A cách O là 4cm vẽ hai tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn (O) ( với B, C là các tiếp điểm).
 
Gửi ý kiến