Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

500 CÂU PHÁT TRIỂN MINH HỌA

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Đông
Ngày gửi: 15h:29' 29-10-2020
Dung lượng: 291.0 KB
Số lượt tải: 371
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: [2D1-1] Cho hàm số xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên như hình dưới.
/
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số có 3 điểm cực trị. B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng -3.
C. Hàm số đạt cực đại tại . D. Hàm số có 2 điểm cực đại.

/
Lời giải
Chọn A.
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy
Hàm số có ba điểm cực trị.
Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -4, hàm số không có giá trị lớn nhất.
Hàm số đạt cực đại tại x = 0.
Hàm số có hai điểm cực tiểu.
Câu 2: [2D1-1] Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ.
/
Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A.Có một điểm. B.Có ba điểm. C.Có hai điểm. D.Có bốn điểm.
Lời giải
Chọn C.
Hàm số có đổi dấu từ dương sang âm qua và xác định tại hàm số có hai điểm cực đại .
Nhận xét: tại thì đổi dấu từ âm sang dương, nhưng không xác định tại nên không là điểm cực tiểu của hàm số.
Câu 3: [2D1-1] Cho hàm số liên tục trên các khoảng , và có bảng biến thiên như hình dưới.
/
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.Hàm số đạt cực đại tại và đạt cực tiểu tại .
B.Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
C.Hàm số đạt cực đại tại và đạt cực tiểu tại .
D.Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1 và giá trị cực đại bằng 5.
Lời giải
Chọn A.
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại tại và đạt cực tiểu tại .
/
Câu 4: [2D1-1] Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên.
/
Mệnh đề nào dưới đây sai?
A.Hàm số có đúng một điểm cực trị. B.Hàm số có giá trị cực tiểu bằng .
C.Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng . D.Hàm số đạt cực đại tại .
Lời giải
Chọn D.
Hàm số có đúng một điểm cực trị , A đúng.
Hàm số có giá trị cực tiểu bằng , B đúng.
Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng , C đúng.
 không đổi dấu khi qua nên hàm số không đạt cực đại tại , D sai.
Câu 5: [2D1-1] Cho hàm số xác định và liên tục trên và có bảng biến thiên như sau:
/
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.Hàm số đạt cực đại tại .
B.Đồ thị của hàm số có đúng 2 điểm cực trị.
C.Hàm số không có giá trị cực đại và giá trị cực tiểu bằng .
D.Hàm số có giá trị cực tiểu bằng hoặc .
Lời giải
Chọn A.
Từ bảng biến thiên ta thấy đổi dấu từ sang khi qua nên hàm số đạt cực đại tại .
Câu 6: [2D1-1] Cho hàm số xác định và liên tục trên và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.
/
Hàm số đạt cực tiểu tại điểm
A.. B.. C.. D..
Lời giải
/

Chọn D.
Căn cứ vào đồ thị ta có
, và , suy ra hàm số đạt cực tiểu tại .
, và , suy ra hàm số đạt cực đại tại .
Hàm số không đạt cực tiểu tại hai điểm vì không đổi dấu khi đi qua .
Câu 7: [2D1-1] Cho hàm số xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác địnhvà có bảng biến thiên như sau
/
Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?
A.. B.. C.. D.
Lời giải
Chọn B.
 đổi dấu qua nên là điểm cực trị.
 đổi dấu qua nhưng tại hàm số không xác định nên không là điểm cực trị.
Vậy hàm số có 1 điểm cực trị.
Câu 8: [2D1-1] Cho hàm số ,có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
/
A.. B.. C.. D..
Lời giải
Chọn B.
Dựa vào đồ thị ta có hàm số đã cho có 3 điểm cực
 
Gửi ý kiến