Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

6 đề kiểm tra hình chương 1 ( 40% trắc nghiệm)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Văn Mạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:29' 24-10-2017
Dung lượng: 275.0 KB
Số lượt tải: 2260
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC LỚP 9
Thời gian: 45 phút- Đề 1
I- TRẮC NGHIỆM:(4 điểm)

Câu 1: Tam giác nào sau đây là vuông, nếu độ dài ba cạnh là
A. 9cm; 41cm; 40cm B. 7cm; 8cm; 12cm
C. 11cm; 13cm; 6cm D. cả ba câu đều đúng .

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tai A, có góc B = 300 và BC = 30cm thì AC = ?
A. 15cm B. 7,5cm C. 15cm D. 10cm

Câu 3 Khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. sin2500 + cos2500 = 1 B. tan 400.cot500 = 1
C. Cos 470 = sin 470 D. tan700 = sin700:cos700

Câu 4: Cho ABC vuông tại A, biết BC = 15cm ; AC = 8cm. Sin B bằng:
A. B. C. D. 
Câu 5: Giá trị của biểu thức bằng
A. 0 B. 1 C. – 1 D. 2.
Câu 6: Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 4cm, HC = 9cm, độ dài của AH bằng:
A. 6cm B. 13 cm C. D. 
Câu7:. Dựa vào hình 1. Hãy chọn câu đúng nhất:
A. AC2 = BC. CH B. AC2 = BC. BH
C. AC2 = BC2 + AB2 D. AB . AH = AC . BC.

Câu 8: Trên hình 2, x bằng:
A. x = 1 B. x = 2 (Hình 2)
C. x = 3 D. x = 4

II- TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: Biết sin= .Tính costan
Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Giải tam giác vuông biết BC = 32cm;
AC = 27cm

Bài 3: Cho ABC có AB = 6cm; AC = 8cm; BC = 10 cm
Chứng minh ABC vuông tại A và tính độ dài đường cao AH;
Kẻ HMAB tại M, HN AC tại N. Chứng minh: AM.AB = AN.AC;
Bài 4: Cho tam giác nhọn ABC Chứng minh: BC2 = AB2 + AC2 – 2AB.AC.cosAKIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH HỌC 9 (đề 2)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (4đ)
Câu 1: Cho hình vẽ, sin( bằng:
A. B. 
C. D. 
Câu 2: Cho hình vẽ, độ dài b bằng :
A. b.cotg( B. c.sin(
C. c.cotg( D. b.tg(

Câu 3: Cho hình vẽ, trong các công thức sau công thức nào sai ?
A. b.h = a.c B. c2 = b.c’
C. h2 = a’.c’ D. a2 = a’.c’

Câu 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 4, CH = 9, đường cao AH bằng: A. 6 B. 12 C. D. 
Câu 5. Tam giác ABC vuông tại A có và BC = 18. Độ dài AC là:
A. B. 12 C. 9 D. 9.
Câu 6: Giá trị của biểu thức bằng
A. 0 B. 1 C. – 1 D. 2.
Câu 7: Giá trị của biểu thức: sin 36o – cos 54o bằng:
A. 0 B. 1 C. 2sin 36o D. 2cos 54o
Câu 8:.Trong tam giác ABC vuông tại A có AC = 3; AB = 4. Khi đó tanB bằng
A. .
B. .
C. .
D. .


II . PHẦN TỰ LUẬN: (6đ)
Bài 1: Giải tam giác DEF vuông tại D biết : DE = 9 cm; góc F = 470.
Bài 2: Dựng góc biết 
Bài 3: Cho tam giác ABC, BC = 15 cm, góc B = 350, góc C = 400. Kẻ AH vuông góc với BC (H ( BC). Tính độ dài đoạn thẳng AH.
Bài 4: Cho tam giác nhọn ABC Chứng minh: BC2 = AB2 + AC2 – 2AB.
No_avatar

không có giải hả bạn

 
Gửi ý kiến