Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

66 de

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: ehhhbb gggh
Ngày gửi: 17h:40' 05-11-2014
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 190
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI SỐ 1
Câu 1: (4,0 điểm)
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) 3x2 – 7x + 2; b) a(x2 + 1) – x(a2 + 1).
Câu 2: (5,0 điểm)
Cho biểu thức :
Tìm ĐKXĐ rồi rút gọn biểu thức A ?
Tìm giá trị của x để A > 0?
Tính giá trị của A trong trường hợp : |x - 7| = 4.
Câu 3: (5,0 điểm)
Tìm x,y,z thỏa mãn phương trình sau : 9x2 + y2 + 2z2 – 18x + 4z - 6y + 20 = 0.
Cho  và . Chứng minh rằng : .
Câu 4: (6,0 điểm)
Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của C xuống đường thẳng AB và AD.
Tứ giác BEDF là hình gì ? Hãy chứng minh điều đó ?
Chứng minh rằng : CH.CD = CB.CK
Chứng minh rằng : AB.AH + AD.AK = AC2.
HƯỚNG DẪN CHẤM THI
Bài 3


a9x2 + y2 + 2z2 – 18x + 4z - 6y + 20 = 0


(9x2 – 18x + 9) + (y2 – 6y + 9) + 2(z2 + 2z + 1) = 0


9(x - 1)2 + (y - 3)2 + 2 (z + 1)2 = 0 (*)


Do : 


Nên : (*) x = 1; y = 3; z = -1


Vậy (x,y,z) = (1,3,-1).

bTừ : 


ayz + bxz + cxy = 0


 Ta có : 


Bài 4

aTa có : BEAC (gt); DFAC (gt) => BE // DF


Chứng minh : 


=> BE = DF


Suy ra : Tứ giác : BEDF là hình bình hành.

bTa có: 


Chứng minh : 
b,Chứng minh : 

Chứng minh : 

Mà : CD = AB 


Suy ra : AB.AH + AB.AH = CF.AC + AF.AC = (CF + AF)AC = AC2 (đfcm).Nội dung đáp án
Điểm

Bài 2:

5,0

a

3,0


ĐKXĐ :

1,01,00,50,25


Vậy với  thì .
0,25

b

1,0


Với 
0,250,250,25


Vậy với x > 3 thì A > 0.
0,25

c

1,00,50,25


Với x = 11 thì A = 
0,25


ĐỀ SỐ 2
Câu1.
a. Phân tích các đa thức sau ra thừa số:


b. Giải phương trình: 
c. Cho . Chứng minh rằng: 

Câu2. Cho biểu thức: 
a. Rút gọn biểu thức A.
b. Tính giá trị của A , Biết (x( =.
c. Tìm giá trị của x để A < 0.
d. Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

Câu 3. Cho hình vuông ABCD, M là một điểm tuỳ ý trên đường chéo BD. Kẻ MEAB, MFAD.
a. Chứng minh: 
b. Chứng minh ba đường thẳng: DE, BF, CM đồng quy.
c. Xác định vị trí của điểm M để diện tích tứ giác AEMF lớn nhất.

Câu 4.
a. Cho 3 số dương a, b, c có tổng bằng 1. Chứng minh rằng: 
b. Cho a, b d­¬ng vµ a2000 + b2000 = a2001 + b2001 = a2002 + b2002
Tinh: a2011 + b2011

 
Gửi ý kiến