Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

6so

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Lợi
Ngày gửi: 13h:51' 20-01-2017
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:27.01.2013

Tiết: 68
kiểm tra 45 phút chương II

I. Mục tiêu

Kiểm tra việc tiếp thu và nắm bắt các kiến thức đã học trong chơng II của học sinh.
Kiểm tra kỹ năng: thực hiện các phép tính, cộng, trừ, nhân các số nguyên
Tính GTTĐ của số nguyên, tìm số cha biết, tìm ước và bội
Qua bài kiểm tra đánh giá kết quả nắm bắt kiến thức và các kỹ năng giải toán của HS để có kế hoạch bồi dỡng và bổ xung cho HS những kiến thức cần thiết
II Ma trận
độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1. Các phép tính và tính chấtVận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân và làm thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa để thực hiện phép tính, tìm x.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


 12
6,5
65%

12
6,5
65 %

2. Tính chia hết , ước và bội của số nguyênVận dụng các kiến thức về bội và ước , về BC và ƯC để tìm ƯC và BC, tìm x và giải bài toán thực tế.
Vận dụng luỹ thừa, chữ số tận cùng và dấu hiệu chia hết để chứng minh chia hết.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


3
2,5
25%
 1
1
10%
4
3,5
35 %


Tổng


 16
9
100 %
16
10
100%III. Đề bài

Câu 1: ( 3 điểm): Thực hiện phép tính
17 – 25 + 55 – 17 b) 25 - (-75) + 32 - (32+75) c) (-5).8.(-2).3
e) (-15) + (- 122) f) ( 7 - 10 ) + 3 g) - 18.( 5 - 6)
Câu 2: ( 2 điểm):
Tìm tất cả các ước của – 8;
Tìm năm bội của -11.
Câu 3: ( 4 điểm): Tìm số nguyên x, biết :
-13 + x = 39 b) 3x - (- 17) = 14 c) 2=10
d) x12 ; x10 và -200200
Câu 4 ( 1 điểm): Chứng minh rằng nếu 2 số a, b là hai số nguyên khác 0 và a là bội của b; b là bội của a thì: a = b hoặc a = -b

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
dung


1
30
25
240
-137
0
145

 0,
0,
0,
0,
0,
0,


2
 a. Ư(-8) = 1;1;-2;2;-4;4-8;8
b. -11 : B(-11) = 0; 11; -11; 22; -22
1.đ
1.đ

3
x=52
x= 1
x=-4 va x=-14
x0; -60; 60; -120; 120; -180; 180
 1đ

4
Vì a là bội của b nên ta có a = m . b (m  Z) *
Vì b là bội của a nên ta có b = n . a (n  Z ) **
Kết hợp * và ** ta được :
a/m =n.a
( 1/m=n mà n Z do đó suy ra m =1 hoặc m =-1
Vậy: +) khi m=1 ta được a = b
+) khi m=-1 ta được a = -b

0,25đ


0,5đ

0,25đ


 
Gửi ý kiến