Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

70 BÀI ESTE, AXIT, ANCOL HAY VÀ KHÓ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm và biên soạn
Người gửi: Nguyễn Minh Tuấn
Ngày gửi: 10h:27' 10-03-2021
Dung lượng: 175.5 KB
Số lượt tải: 543
Số lượt thích: 0 người
HƯỚNG DẪN HỌC TRÒ GIẢI BÀI TẬP ESTE, AXIT, ANCOL ĐIỂM 8, 9, 10

Giải đáp số 01 (Giúp em Minh Anh): Hỗn hợp E gồm 3 este đơn chức X, Y Z (MX < MY < MZ), tạo thành từ cùng một ancol T với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam E bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và ancol T. Cho T vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc). Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam E thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là
A. 38,76%. B. 25,17%. C. 34,01%. D. 29,25%.
Phân tích và hướng dẫn giải
https://youtu.be/LScSco9tz5I

Bài tập tương tự
Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 7,056 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 1,0752 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,976 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 4,752 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là
A. 38,76%. B. 40,82%. C. 34,01%. D. 29,25%.
Giải đáp 02 (Giúp em Xuân An): X, Y là 2 axit đơn chức cùng dãy đồng đẳng, T là este 2 chức tạo bởi X, Y với ancol no mạch hở Z. Đốt cháy 8,58 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T thì thu được 7,168 lít CO2 (đktc) và 5,22 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 8,58 gam E với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 17,28 gam Ag. Cho 8,58 gam E tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 11,04. B. 9,06. C. 12,08. D. 12,80.
Phân tích và hướng dẫn giải
https://youtu.be/tG9R6LfwI7o

Bài tập tương tự
X, Y là 2 axit đơn chức cùng dãy đồng đẳng, T là este 2 chức tạo bởi X, Y với ancol no mạch hở Z. Đốt cháy 12,87 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T thì thu được 21,12 gam CO2 và 7,83 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 12,87 gam E với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 25,92 gam Ag. Cho 12,87 gam E tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 1,2M, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 11,04. B. 17,16. C. 21. D. 20,73.
Giải đáp 03 (Giúp em Sơn Tùng): X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C = C và có đồng phân hình học, MX < MY < MZ). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp gồm 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và dung dịch G chứa 2 muối. Phần trăm khối lượng của Y trong E là
A. 61,05%. B. 23,13%. C. 13,88%. D. 27,75%.
Phân tích và hướng dẫn giải
https://youtu.be/oEOJq2Pm12o

Bài tập tương tự
X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C = C và có đồng phân
 
Gửi ý kiến