Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

75 câu ESTE LIPIT có đáp án

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Lê Hồ Duy Bảo
Ngày gửi: 10h:09' 25-08-2019
Dung lượng: 33.1 KB
Số lượt tải: 759
Số lượt thích: 1 người (Thu Thảo)
BÀI TẬP ÔN TẬP ESTE
Câu 1. Phản ứng tương tác của ancol và axit tạo thành este có tên gọi là gì?
A.Phản ứng trung hòa B. Phản ứng ngưng tụ
C.Phản ứng este hóa D.Phản ứng kết hợp.
Câu 2. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là?
A.Xà phòng hóa B.Hiđrát hóa
C.Crackinh D.Sự lên men.
Câu 3. Metyl propionát là tên gọi của hợp chất nào sau đây?
A.HCOOC3H7 B.C2H5COOCH3
C.C3H7COOH D.C2H5COOH
Câu 4. Một este có công thức phân tử là C4H6O2khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. Công thức cấu tạo thu gọn của C4H6O2là công thức nào ?
A.HCOO-CH=CH-CH3 B.CH3COO-CH=CH2
C.HCOO-C(CH3)=CH2 D.CH2=CH-COOCH3
Câu 5. Este đựoc tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol đơn chức có công thức cấu tạo như ở đáp án nào sau đây?
A.CnH2n-1COOCmH2m+1 B.CnH2n-1COOCmH2m-1
C.CnH2n+1COOCmH2m-1 D.CnH2n+1COOCmH2m+1
Câu 6. Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương với dd AgNO3 trong NH3 Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào?
A.HCOOC2H5 B.CH3COOCH3
C.HCOOC3H7 D.C2H5COOCH3
Câu 7. Phản ứng este hóa giữa ancol và etylic và axit axtic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì?
A.Metyl axetat B.Axyl etylat
C.Etyl axetat D.Axetyl etylat
Câu 8. Khi thủy phân este vinyl axetat trong môi trường axit thu được những chất gì?
A.Axit axetic và ancol vinylic
B.Axit axetic và anđehit axetic
C.Axit axetic và ancol etylic
D.Axetic và ancol vinylic
Câu 9. Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thì ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là ở đáp án nào sau đây?
A.CH3-COO-H-CH=CH2 B.H-COO-CH2-CH=CH2
C.H-COO-CH=CH-CH3 D.CH2=CH-COO-CH3
Câu 10. Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần?
A.CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH
B.CH3COOH, CH3CH2CH2OH CH3COOC2H5,
C.CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5
D.CH3COOC2H5,CH3CH2CH2OH, CH3COOH
Câu 11. Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu đựoc ancol etylic,CTCT của C4H8O2 là
A.C3H7COOH B.CH3COOC2H5
C.HCOOC3H7 D.C2H5COOCH3
Câu 12. Đun 12 g axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là bao nhiêu?
A.70% B.75% C.62,5% D.50%
Câu 13. Hỗn hợp gồm ancol đơn chức và axit đơn chức bị este hóa hoàn toàn thu đựơc một este. Đốt cháy hoàn toàn 0,11g este này thì thu được 0,22 gam CO2 và 0,09g H2O. Vậy công thức phân tử của ancol và axit là công thức nào cho dưới đây?
A.CH4O và C2H4O2 B.C2H6O và C2H4O2
C.C2H6O và CH2O2 D.C2H6O và C3H6O2
Câu 14. Khi đun nóng 25,8g hỗn hợp ancol etylic và axit axetic có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 14,08g este. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp đó thu được 23,4ml nước.Tìm thành phần % hỗn hợp ban đầu và hiệu suấtcủa phản ứng hóa este.
A.53,5% C2H5OH; 46,5%CH3COOH và hiệu suất 80%
B.55,3% C2H5OH; 44,7%CH3COOH và hiệu suất 80%
C.60,0% C2H5OH; 40,0% CH3COOH và hiệu suất 75%;
D.45,0%C2H5OH;55,0% CH3COOH và hiệu suất 60%;
Câu 15. Cho chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dd NaOH 0,5M thu được a gam muối và 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít dd HCl 0,4M. Công thức tổng quát của A là công thức nào?
A.R-COO-R’
 
Gửi ý kiến