Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

75 câu trắc nghiệm quan hệ vuông góc trong không gian

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thắng
Ngày gửi: 08h:31' 11-04-2018
Dung lượng: 284.5 KB
Số lượt tải: 2526
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ VUÔNG GÓC
Câu 1: Trong các mệnh đề dưới đây chỉ có một mệnh đề đúng. Hãy chỉ ra bằng cách khoanh tròn số thứ tự trước mệnh đề đó.
A.Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.
B.Cho hai đường thẳng song song, đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng thứ nhất thì cũng vuông góc với đường thẳng thứ hai.
C.Trong không gian , hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
D.Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với nhau thì chúng cắt nhau.
Câu 2: Hãy điền những từ thiếu vào chỗ trống trong mỗi câu sau:
A.Hai đường thẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng
B. Góc giữa hai đường thẳng a và b là góc giữa hai đường thẳng a’,b’………………… và lần lượt với a và b.
Câu 3: Trong không gian cho đường thẳng ( không nằm trong mp(P). đường thẳng ( được gọi là vuông góc với mp(P) nếu:
A.vuông góc với hai đường thẳng phân biệt nằm trong mp(P).
B.vuông góc với đường thẳng a nằm trong mp(P).
C.vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mp(P)
D.vuông góc với đường thẳng a mà a song song với mp(P).
Câu 4: Chỉ ra một mđề sai trong các m đề sau bằng cách khoanh tròn số thứ tự trước mệnh đề đó:
A.Qua một điểm O cho trước có một mp duy nhất vuông góc với một đường thẳng ( cho trước.
B.Qua một điểm O cho trước có một và chỉ một đthẳng vuông góc với một đ thẳng cho trước.
C.Qua một điểm O cho trước có một và chỉ một đ thẳng vuông góc với một m phẳng cho trước.
D.Hai đường thẳng chéo nhau và vuông góc với nhau. Khi đó có một và chỉ một mp chứa đường thẳng này và vuông góc với đường thẳng kia.
Câu 5: Cho hai đường thẳng a, b và mp(P) , các mệnh đề sau đúng hay sai?
A.Nếu a // mp(P) và b (mp(P) thì a (b.
B.Nếu a//mp(P) và b ( a thì b( mp(P).
C.Nếu a//mp(P) và b//a thì b// mp(P).
Câu 6: Xét các mệnh đề sau:
I, Cho hai đường thẳng song song, khi đó mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia.
II, Cho 2 đ thẳng vuông góc với nhau a và b, mp(P) vuông góc với a thì mp(P) vuông góc với b.
III, Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mp thì song song với nhau.
IV, Cho hai mp song song, đ thẳng nào vuông góc với mặt mp này thì cũng vuông góc với mp kia.
V, Hai mp cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
Những mệnh đề sai là:
Câu 7: Cho tứ diện SABC có SA ((ABC) và AB(BC. Số các mặt của tứ diện SABC là tam giác vuông là:
A.1 B.2 C.3 D.4
 
Gửi ý kiến