Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

8 đề kiểm tra 1 tiết chương 4 đại số 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Uyên
Ngày gửi: 10h:34' 19-02-2017
Dung lượng: 122.5 KB
Số lượt tải: 3852
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thanh Hải)
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 – LỚP 7/1
Bài 1. (1,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
a) tại x = 2 ; b) tại x = -1; y = 2
Bài 2. (1,0 điểm) Cho các đơn thức sau. Tìm và nhóm các đơn thức đồng dạng
5x2y3 ; -5x3y2 ; 10x3y2 ;  ; x2y3 ;  ; -x2y2z
Bài 3. (2,0 điểm) Tính tích các đơn thức sau và xác định phần hệ số, phần biến
của đơn thức đó.
a) và - ; b) và 
Bài 4. (4,5 điểm) Cho các đa thức :
P(x) = 5 + x3 – 2x + 4x3 + 3x2 – 10 ; Q(x) = 4 – 5x3 + 2x2 – x3 + 6x + 11x3 – 8x
a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến .
b) Tính P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x) .
c) Tìm nghiệm của đa thức P(x) – Q(x).
Bài 5. (1,0 điểm) Cho hai đa thức f(x) = -3x2 + 2x + 1; g(x) = -3x2 – 2 + x
Với giá trị nào của x thì f(x) = g(x) ?


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 – LỚP 7/2
Bài 1. Tính giá trị của biểu thức: A = tại x = -1; y = 2
Bài 2. Cho các đơn thức sau: 5x2y3  ; 10 3y 2 ; x2y3 ; ; ; -5x3y2 ; x2y3. Tìm và nhóm các đơn thức đồng dạng, rồi tính tổng các đơn thức đồng dạng đó
Bài 3. Tính tích các đơn thức rồi xác định hệ số và bậc của nó.
a) và - b) và 
Bài 4. Cho các đa thức : P(x) = 5 + x3 – 2x + 4x3 + 3x2 – 10
Q(x) = 4 – 5x3 + 2x2 – x3 + 6x + 11x3 – 8x
a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến .
b) Tính P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x) .
c) Tìm nghiệm của đa thức P(x) – Q(x).
Bài 5. Cho : A = x2yz ; B = xy2z ; C = xyzz và x + y + z = 1 Hãy chứng tỏ : A + B + C = xyz

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 – LỚP 7/3
Bài 1 . Tính giá trị của biểu thức sau: 5x - 7y + 1 tại x =2; y = 1
Bài 2. Cho hai đơn thức: -3xy2z và 7x2yz
a) Tính tích hai đơn thức
b) Tìm bậc của đơn thức thu được
Bài 3. Tìm nghiệm của các đa thức sau:
a) P(x) = x - 2
b) Q(x) = 2x + 3
Bài 4. Cho hai đa thức: 
a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức f(x) và g(x) theo luỹ thừa giảm của biến
b) Xác định bậc của f(x) và g(x)
c) Tính f(x) + g(x) và f(x) - g(x)
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 – LỚP 7/4
Bài 1: Tìm và nhóm các đơn thức đồng dạng
2x2y ; -5xy ; 3xy2 ; -5x2y ; 2xy2 ; 3xy
Bài 2: Cho hai đa thức:
A = 3x2y + xy + 1
B = 2xy + 3x2y + 2
a) Tìm bậc của A và B
b) Tính A + B ; A – B
Bài 3: Cho P(x) = x2 – 2x – 5x2 + x3 + 12
Q(x) = 7x2 + 8x + x3 – 9 - 3x2
Sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến
Tính P(x)+ Q(x)
x = 0, x =2 có phải là nghiệm của P(x) không? Vì sao?
Bài 4: Tìm x; y; z biết:
b) 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 – LỚP 7/5
Bài 1: (2đ) Tìm tích của hai đa thức sau rồi tìm hệ số và bậc của đa thức tích:
    a.
 
Gửi ý kiến