Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trí Tuệ
Ngày gửi: 20h:49' 18-04-2019
Dung lượng: 531.0 KB
Số lượt tải: 1692
Số lượt thích: 0 người
ĐỂ 1
 PHẦN 1 : TRẮC NGHIỆM.
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Rút gọn phân số ta được phân số:
 B. C. D. 
Câu 2: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 42m; chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Người ta dùng diện tích khu đất để làm vườn hoa. Vậy diện tích đất làm vườn hoa là:
174m2 B. 130m2 C. 98m2 D. 147m2
Câu 3: Cho biểu thức m n – 25; với m = 30 và n = 12. Kết quả của biểu thức là:
335 B.360 C.315 D. 375
Câu 4: Hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 65dm. chiều rộng bằng chiều dài. Diện tích của hình chữ nhât đó là:
39dm2 B. 26dm2 C. 1014 dm2 D. 1014dm
Câu 5: giờ =…… phút. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
30 B. 40 C. 45 D. 50
Câu 6: Hình thoi có đường chéo thứ nhất là 36cm. đường chéo thức hai bằng đường chéo thứ nhất. Vậy diện tích của hình thoi đó là:
400cm2 B. 720cm2 C. 144cm2 D. 540cm2
Câu 7: Hình bình hành có mấy cặp canh bằng nhau?
1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 6: Hình thoi có đường chéo thứ nhất là 36cm. đường chéo thức hai bằng đường chéo thứ nhất. Vậy diện tích của hình thoi đó là:
400cm2 B. 720cm2 C. 144cm2 D. 40cm2
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
15 phút 8=……….... giờ 215 phút =………. giờ………. phút
4 m2 25 dm2=………….dm2 3015 cm2=……….dm2 ………cm2
2 thế kỉ 15 năm =. ……….năm 5 tạ 17 kg =………..kg
giờ =………… phút m2=………dm2
Bài 3: Đ ghi Đ; sai ghi S
5m2 7 dm2 > 570 dm2 c) 3dm2 45 cm2 = 345 cm2
3 tấn 70 kg < 3700 kg d) 2 giờ 15 phút + 45 phút > 3 giờ.
Bài 4: Tính
  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5: a) Tìm 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6: Tính giá trị của biểu thức:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7: Một cái ao hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 32m; biết chiều dài bằng chiều rộng
Tính diện tích của cái ao.
Người ta nuôi cá trong ao, cứ 2m2 diện tích thì thu được 5 kg cá. Tính số cá thu được.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ĐỀ 2
 PHẦN 1 : TRẮC NGHIỆM.
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: của 4 m là:
8 dm B. 24 dm C. 8 m D. 24 m
Câu 2: Phân số bằng với là:
 B. C. D. 
Câu 3: Giá trị của biểu thức là:
 B. 1 C. D. 
Câu 4: Giá trị của chữ số 8 trong số 580409 là:
8000 B. 80000 C. 800 D. 800000
Câu 5: 7 tấn 2 tạ =........kg. Số điền vào chỗ chấm là:
720 B. 7200 C. 70270 D. 72000
Câu 6: Hiệu của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số. Tỉ số của hai số là . Số lớn là:
1665 B. 900 C. 666 D. 333
Câu 7: Hình thoi có số đo các đường chéo lần lượt là: 10 m và 14 dm. Diện tích của hình thoi đó là:
140 B. 70 C. 104 D. 14
Câu 8: Hình bình hành có ..... cặp cạnh song song? Số thích hợp điền vào
 
Gửi ý kiến