Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

8 đề Toán 4 HS tự ôn tập ở nhà (Chuẩn)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: https://vndoc.com/
Người gửi: Phạm Thanh Thế
Ngày gửi: 11h:27' 11-04-2020
Dung lượng: 145.5 KB
Số lượt tải: 475
Số lượt thích: 0 người
Đề ôn luyện cho HS lớp 4 - Nghỉ dịch Covid 19
Đề ôn tập số 1
Câu 1: Chữ số 4 trong số 1 406 372 có giá trị là:
A. 400 B. 4000 C. 40000 D. 400000
Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 984 257; 984 275; 984 750; 984 725
A. 984 257 B. 984 750 C. 984 275 D. 984 725

Câu 3: Cho số 965 28 < 965 128, chữ số thích hợp điền vào chỗ trống là:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 4: 6 tấn 43 kg = ………kg
A. 643 B. 6043 C. 6430 D. 64300
Câu 5: Trung bình cộng của ba số 45 và 54 và 36 là:
A.54 B. 45 C. 36 D. 135
Câu 6: Đặt tính rồi tính
a) 547605 + 271534 b) 34528 - 17295 c) 367 x 45 d) 6788 : 32
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 7: Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45 km, trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi được 50 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki –lô – mét?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8:Trung bình cộng của hai số là số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau. Hiệu của hai số đó là số bé nhất có ba chữ số. Tìm số lớn.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề ôn tập số 2
Câu 1: 2 giờ 15 phút =……. phút
A. 35 B. 215 C. 135 D. 120
Câu 2: m2 = ..... cm2
A. 125 B. 250 C. 2005 D.2500
Câu 3: 296 <…….<…….< 315 Hai số chia hết cho cả 2 và 5 là:
A. 300; 310 B. 300; 305 C. 305; 310 D. 302; 306
Câu 4: Đặt tính rồi tính
a) 546504 + 279999 b) 30726 x 6 2 c) 753750 – 409022 d) 42175 : 75
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Tính giá trị của biểu thức: 326 - (57 x a) với a= 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Hình bình hành có độ dài đáy là 12m và chiều cao là 6m. Tính diện tích hình bình hành?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đề ôn tập số 3

Câu 1: ……..400 
A. < B. > C. = D. Cả A, B, C đều sai
Câu 2: Số trung bình cộng của hai số bằng 45. Biết một trong hai số bằng 37. Số kia là:
35 B. 45 C. 53 D. 54
Câu 3: Tìm x biết:
2945 + x = 7245 b)157642 + x = 273891+ 23905
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 11+22 +33 + 66 + 77 + 88
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 27 m, chiều dài hơn chiều rộng 9 m. Tính diện tích mảnh vườn?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................
Câu 6: Hình bình hành có độ dài đáy là 18m và chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích hình bình hành đó?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đề ôn tập số 4
Câu 1: Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 10 đến 18 là:
11 B. 12 C. 13 D. 14
Câu 2: Ghi Đ vào ý đúng, S vào ý sai mỗi ô trống:
A. Tứ giác ABCD có 2 góc vuông C
B. Cạnh AB song song cạnh AD B
C. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD
D. Cạnh BC vuông góc với cạnh CD A D
Câu 3: Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào?
XIIX B. XIX C. XX D. XXI
Câu 4: Trong các số 57234; 5580; 64610; 77285 , số nào chia hết cho 2,3,5,9
57234 B. 5580 C. 64610 D. 77285
Câu 5: Hình bình hành có độ dài hai cạnh dài lần lượt là 6cm và 3cm thì chu vi là:
A.18cm B. 18cm2 C.9cm D. 9cm2
Câu 6: Một hình chữ nhật có chu vi là 48m. Chiều dài hơn chiều rộng 12 m. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu ?
.………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Gửi ý kiến