Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

83 BT trắc nghiệm chuong 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Khánh Long (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:30' 30-07-2018
Dung lượng: 669.5 KB
Số lượt tải: 605
Số lượt thích: 0 người
83 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN ÔN KIỂM TRA CHƯƠNG I
Câu 1 :Cho hàm số . Chọn phương án đúng trong các phương án sau:
A. B. C. D. 
Câu 2: Cho hàm số . Phương trình có hai nghiệm .
Khi đó tổng bằng ?
A. 5 B. 8 C. D. .
Câu 3: Tìm M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
trên đoạn .
A. ; B. ; C. ; D. 
Câu 4 Các khoảng đồng biến của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 5. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 6: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 3; B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là ;
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
Câu 7: Kết luận nào là đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ?
A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất;
B. Hàm số có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất;
C. Hàm số có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất;
D. Hàm số không có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất.
Câu 8: Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. thì hàm số có hai điểm cực trị; B. thì hàm số có cực đại và cực tiểu;
C. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu. D. thì hàm số có cực trị;
Câu 9: Trong các hàm số sau, những hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó:

A. ( I ) và ( II ) B. Chỉ ( I ) C. ( II ) và ( III ) D. ( I ) và ( III)
Câu 10 Cho hàm số y=3sinx-4sin3x. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảngbằng :
A. 7 B. 3 C. 1 D. -1
Câu 11: Khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. (-1 ; 3) C. D. 
Câu 12: Khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. 
C. D. 
Câu 13: Khoảng đồng biến của hàm số là:
A. B. (0 ; 1) C. (1 ; 2 ) D. 
Câu 14. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng?
A. Hàm số luôn đồng biến trên R. B. Hàm số luôn nghịch biến trên 
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng 
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng 
Câu 15. Trong các hàm số sau , hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng (1 ; 3) ?
A. B. C. D. 
Câu 16: Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai.
A. f(x) giảm trên khoảng ( - 1 ; 1) B. f(x) giảm trên khoảng 
C. f(x) tăng trên khoảng (1 ; 3) C. f(x) giảm trên khoảng 
Câu 17: Tìm giá trị nhỏ nhất của m để hàm số đồng biến trên R.
A. m>0 hoặc m<-1 B. -11
Câu 18: Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng .
A.m<-6 B. m>0 C. m<3 D. một đáp án khác
Câu 19: Giá trị của m để hàm số có ba điểm cực trị là.
A. B. C. D. 
Câu 20: Tìm m để hs có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một t giác vuông.
A. m= -1 B. m= 2 C. m= -2 D. m=
 
Gửi ý kiến