Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

AMIN -ANILIN SỐ 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Duy Bảo
Người gửi: Nguyễn Đức Minh
Ngày gửi: 22h:23' 21-10-2017
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT: …………… BÀI TẬP VỀ AMIN – LẦN 2
Giảng dạy – Nguyễn Duy Bảo HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN
Câu 1: Cho các chất có cấu tạo như sau:
(1) CH3 - CH2 - NH2; (2) CH3 - NH - CH3; (3) CH3 - CO - NH2 ;
(4) NH2 - CO - NH2; (5) NH2 - CH2 – COOH; (6) C6H5 - NH2;
(7) C6H5NH3Cl; (8) C6H5 - NH - CH3; (9) CH2 = CH - NH2.
Chất nào là amin ? A. (1); (2); (6); (7); (8). B. (1); (3); (4); (5); (6); (9).
C. (3); (4); (5). D. (1); (2); (6); (8); (9).
Câu 2: Amin X có dạng CnH2n+3N. X thuộc loại amin nào sau đây?
A. No, đơn chức, mạch hở B. Không no, đơn chức, mạch hở C. Amin bậc 1 D. Amin thơm
Câu 3: Những chất nào sau đây là amin:
A. CH3-NH2 . B. NH2- CO-NH2 . C. CH3-NH2-CH2CH3 . D. CH3-NH-CO-CH3 .
Câu 4: Bậc của amin được tính bằng:
Số nguyên tử hidro trong phân tử hiđrocacbon được thay thế bỡi nhóm amin.
Bậc của nguyên tử cacbon liên kết trục tiếp vơí nhóm amin.
Số nguyên tử hidro trong phân tử amoniac bị thay thế bỡi gốc hiđrocacbon.
Số nguyên tử hiđrô trong phân tử amoniac bị thay thế bỡi gốc tự do.
Câu 5: Những ancol no với amin nào sau đây cùng bậc?
A. ( CH3 )3COH v ( CH3 )3CNH2 . B. C6H5CH2OH v (C6H5)2NH .
C. C6H5NHCH3 v CH3CHOHCH3 D. (CH3)2CHOH v (CH3)2CHNH2 .
Câu 6: Cho các amin sau: X: CH3-CH(CH3)-NH2 Y: H2N-CH2-CH2-NH2 Z: CH3-CH2-CH2-NH-CH3
Các amin bậc I và tên các amin này là:
A. X và Y ; isopropyl amin và 1,2-etandiamin. B. Chỉ có X ; propyl amin.
C. Chỉ có Z ; metyl npropyl amin. D. Chỉ có Y ; 1,2-diamino propan.
Câu 7: Chất nào sau đây là amin bậc 2?
A. H2N-CH2-CH2-NH2 B. CH3-NH-C2H5 C. CH3-CH(NH2)-CH3 D. (CH3)3N
Câu 8: Amin thường có những dạng đồng phân nào?
A. Đồng phân mạch C B. Đồng phân mạch C, vị trí nhóm chức, đồng phân hình học
C. Đồng phân mạch C và vị trí nhóm chức D. Đồng phân mạch Cacbon, vị trí nhóm chức, bậc amin
Câu 9: Amin ứng với công thức C4H11N có bao nhiêu đồng phân?
A. 4 B. 6 C. 8 D. 9
Câu 10: So sánh số đồng phân của 3 chất: C4H9Cl(1), C4H10O(2), C4H11N(3)
A. (1)<(2)=(3) B. (1)>(2)>(3) C. (1)<(2)<(3) D. (2)<(1)<(3)
Câu 11: Cho amin có CTCT sau: CH3CH2CH2-N(CH3)-CH2CH3. Tên gọi gốc-chức của amin trên là:
A. Etyl metyl aminobutan B. Butyl etyl metyl amin C. Metyl etyl aminobutan D.Metyl etyl butylamin
Câu 12: Nguyên nhân nào làm cho etylamin dễ tan trong nước?
A. Do có liên kết H với nước B. Do có liên kết H giữa các phân tử etylamin
C. Do tác dụng với nước D. Do phân tử etylamin phân cực
Câu 13: Nguyên nhân gây ra tính bazơ ở amin là:
A. Do amin tan nhiều trong nước
B. Do phân tử amin bị phân cực mạnh
C. Do nguyên tử N có độ âm điện lớn nên cặp e chung của nguyên tử N và H bị hút về phía N
D. Do nguyên tử N còn cặp e tự do nên amin có thể nhận proton.
Câu 14: Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự tính bazơ tăng dần: C6H5NH2; C2H5NH2 ;
 
Gửi ý kiến