Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ancol đốt cháy đầy đủ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Duy Bình
Ngày gửi: 05h:12' 22-04-2016
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 880
Số lượt thích: 1 người (Lê Thanh Hùng)
Câu 1: Có 1 chất hữu cơ đơn chức mạch hở Y. Khi đốt cháy Y ta thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol O2 dùng cho phản ứng gấp 4 lần số mol của Y. CTPT của Y là:
A. C4H8O B. C3H6O C. C3H8O D. C2H4O
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam một ancol X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,44 gam nước. CTPT của X?
A. C3H6(OH)2 B. C3H7OH C. C2H4(OH)2 D. Kết quả khác
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng của metanol thu được 70,4 gam CO2 và 39,6 gam H2O. Vậy m có giá trị nào sau đây?
A. 3,32 gam B. 33,2 gam C. 16,6 gam D. 24,9 gam
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 8,41 gam một ancol không no ( 1 liên kết C=C), đơn hở X thu được 9,744 lít khí CO2 (đktc). Xác định CTPT của X?
A. C4H8O B. C5H10O C. C3H6O D. C4H9OH
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 40,6 gam một ancol đơn chức cần vừa đủ 82,32 lít khí O2 (đktc) thu được 107,8 gam CO2. Xác định CTPT của ancol ban đầu?
A. C4H10O B. C5H12O C. C6H14O D. C7H16O
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 19,68 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn hở đồng đẳng liên tiếp thu được 23,76 gam H2O.
a. Xác định CTPT của 2 ancol trên?
A. C2H5OH và C3H7OH B. CH3OH và C2H5OH C. C3H7OH và C4H9OH D. C4H9OH và C5H11OH
b. Tính % về thể tích 2 ancol?
A. 50%; 50% B. 20%; 80% C. 30%; 70% D. 60%; 40%
Câu 7: a. Đốt cháy a mol ancol no cần 2,5a mol oxi. Biết ancol đó không làm mất màu dd brom. CTPT của ancol là:
A. C2H4(OH)2 B. C3H6(OH)2 C. C3H5(OH)3 D. C2H6O
b. X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là?
A. C3H6(OH)2. B. C2H4(OH)2. C. C3H5(OH)3. D. C3H7OH.
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol A no, hở cần 3,5 mol O2. Xác định công thức của ancol A:
A. C2H5OH B. C2H4(OH)2 C. C3H6(OH)2 D. C3H5(OH)3
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng của metanol thu được 70,4 gam CO2 và 39,6 gam H2O. Vậy m có giá trị nào sau đây?
A. 3,32 gam B. 33,2 gam C. 16,6 gam D. 24,9 gam
Câu 10: Đốt cháy 0,15 mol một rượu no, đơn hở cần V lít khí O2 (đktc) thu được khí CO2 và 8,1 gam H2O. Tính V?
A. 8,96 B. 10,08 C. 11,2 D. 12,32
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 1 hợp chất A chứa C, H, O và 1 loại nhóm chức, có CTPT trùng với CTĐGN thu được V lít khí CO2 luôn bằng 3/4 V của hơi H2O và bằng 6/7 V của Oxi đã phản ứng (đo ở cùng điệu kiện ). Biết A có phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Xác định A:
A. C3H7OH B. C2H4(OH)2 C. C3H6(OH)2 D. C3H5(OH)3
Câu 12: Đốt cháy hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng có số mol bằng nhau thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol là 3 : 4.
a. CTPT của 2 ancol là:
A. CH3OH và C3H7OH B. C2H5OH và C3H7OH C. CH3OH và C2H5OH D. C2H5OH và C4H9OH
b. Phần trăm về khối lượng các ancol theo thứ thự tăng dần về KLPT là:
A. 50%, 50% B. 81,59%, 18,41%
 
Gửi ý kiến