Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Anh 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Hồng Anh
Ngày gửi: 09h:46' 04-11-2017
Dung lượng: 75.5 KB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
71 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 8 TPHCM QUA CÁC NĂM
(CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) GỒM 217 TRANG

ĐỀ SỐ 1: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2009-2010
ĐỀ SỐ 2: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2009-2010
ĐỀ SỐ 3: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1 (UNIT 1(4), TPHCM, NĂM 2009-2010
ĐỀ SỐ 4: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2009-2010
ĐỀ SỐ 5: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2009-2010
ĐỀ SỐ 6: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2009-2010
ĐỀ SỐ 7: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2009-2010
ĐỀ SỐ 8: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2009-2010
ĐỀ SỐ 9: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1 (UNIT 1(4), TPHCM, NĂM 2010-2011
ĐỀ SỐ 10: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2010-2011
ĐỀ SỐ 11: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2010-2011
ĐỀ SỐ 12: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2010-2011
ĐỀ SỐ 13: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2010-2011
ĐỀ SỐ 14: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2010-2011
ĐỀ SỐ 15: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2010-2011
ĐỀ SỐ 16: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2010-2011
ĐỀ SỐ 17: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 18: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 19: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 20: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 21: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 22: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 23: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 24: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 25: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 26: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS VĂN LANG, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 27: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 28: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 10, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 29: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 30: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2012-2013
ĐỀ SỐ 31: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2012-2013
ĐỀ SỐ 32: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2012-2013
ĐỀ SỐ 33: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2012-2013
ĐỀ SỐ 34: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS Á CHÂU, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2013-2014
ĐỀ SỐ 35: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2013-2014
ĐỀ SỐ 36: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2013-2014
ĐỀ SỐ 37: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS VĂN LANG, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2013-2014
ĐỀ SỐ 38: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2013-2014
ĐỀ SỐ 39: KIỂM TRA HỌC KỲ 1,
 
Gửi ý kiến