Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ANH 12-CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TN 2021

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tống Văn Thắng
Ngày gửi: 21h:42' 09-05-2021
Dung lượng: 94.5 KB
Số lượt tải: 803
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN DẠY ÔN THI TỐT NGHIỆP 2021
TUẦN 1
1. ĐUÔI
1. A. filled B. landed C. suited D. needed
2. A. chased B. wished C. pursued D. thanked
3. A. preferred B. worked C. fixed D. fetched
4. A. shipped B. hiked C. traced D. repainted
5. A. listened B. burgled C. robbed D. chatted

2. PHÁT ÂM
1. A. baby B. day C. cave D. fall
2. A. vase B. amazing C. stay D. law
3. A. call B. wake C. gate D. same
4. A. plane B. play C. tall D. game
5. A. face B. late C. make D. hall

3. TRỌNG ÂM
1. A. noisy B. party C. never D. police
2. A. restaurant B. confident C. relation D. compliment
3. A. impossible B. family C. attention D. attracting
4. A. obvious B. problem C. product D. asleep
5. A. study B. teacher C. slightly D. toward

4. CÂU HỎI ĐUÔI
1. His mother is very proud of him, __________?
2. He’s working today, __________?
3. She’s here, __________?
4. They are many interesting programs tonight, __________?
5. They’re the same in some ways, __________?
6. He isn’t excellent,. __________?

5. BỊ ĐỘNG CỦA QUÁ KHỨ ĐƠN
1. The broken table __________by my father 2 days ago.
A. repaired B. was repaired C. was repairing D. repairing
2. The old building __________to make room for a new supermarket by the workers.
A. destroyed B. was destroyed C. was destroying D. destroying
3. Many new novels __________out by this bookshop yesterday.
A. sold B. were sold C. were selling D. selling
4. The old people __________to hospital to check health by their family members.
A. taking B. were taking C. were taken D. took
5. The new version of this book __________by the readers last week.
A. was buying B. buying C. bought D. was bought

6. GIỚI TỪ
1. I am sorry I can`t help you now. I`m busy _____ my lesson.
A. to B. about C. with D. for
2. She doesn`t enjoy looking _____ the children.
A. for B. in C. after D. at
3. His friends are surprised _____ his success.
A. in B. with C. at D. for
4. He was born _____ 2nd May 1987.
A. in B. on C. at D. since
5. My father has been working in a bank _____ we moved here.
A. for B. during C. since D. in

7. SO SÁNH KÉP DẠNG 2: CÀNG……THÌ ……CÀNG
1. The larger the apartment, __________ the rent.
A. expensive B. the more expensive
C. expensively D. the most expensive
2. The faster we walk, __________we will get there.
A. the soonest B. sooner C. soonest D. the sooner
3. The larger the city, __________ the crime rate.
A. highest B. higher C. the highest D. the higher
4. The more polluted air we breathe, __________we get.
A. weakest B. the weakest C. the weaker D. weaker
5. The more he slept, __________ he became.
A. the most irritable B. the more irritable C. more irritable D. irritable

8. TRẬT TỰ CỦA TÍNH TỪ
1. a (wooden, round, square) table ( _________________________________________
 
Gửi ý kiến