Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Anh 6 ktra 15' lan 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:32' 25-10-2010
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 111
Số lượt thích: 0 người
Hong Son secondary school THE 15 MINUTE TEST
Full name: SUBJECT : ENGLISH 6
Class: 6 …… SCHOOL YEAR: 2010-2011
Multiple choice. (6ms)Choose and circle the best correct word or phrase. (6ms)
(và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất) (4đ)
I am in ............... a. the grade 6 b. grade 6 c. 6th grade
There are ............... pens on the desk.
a. second b. the second c. two
Every day, I go to school ............... half past six. a. at b. in c. in
Số thứ tự 6 được viết là : a. six b. sixth c. sixteenth
Từ “ Geography” là từ có mấy âm tiết:
a. two b. four c. six
Tìm ra từ có dấu nhấn trọng âm khác các từ còn lại: a. homework b. housework c. geography
Tìm từ cùng nghĩa với từ “ start ” a. begin b. finish c. end
She goes to school in the morning and ............... her homework in the afternoon.
a. do b. does c. play
When do Lan and Chi ............... English?
a. has b. have c. does
............... do you do every morning? – I get up and go to school.
a. Where b. Which c. What
I listen to ............... in the evening.
a. television b. music c. games
Hình thức danh từ số nhiều của từ “ book” là : a. book b. books c. bookes
Put the verbs in the blanks into the corrct form: (4ms)
(Chia các động từ trong ngoặc theo dạng đúng) ()
There (be) ............... four people in my family.
She (go) ............... to school at six thirty.
I ( have ) ............... lunch at twelve o’clock.
............... he (wash) ............... his face in the morning?
(-(-(
 
Gửi ý kiến