Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ANH 7.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Thanh Hoa
Ngày gửi: 16h:11' 02-07-2018
Dung lượng: 156.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
PRACTICE THE FIRST CONGRUENCE OF TRIANGLES SIDE-SIDE-SIDE(S.S.S)

NEW WORK
+ triangle:tamgiác
+ segment: đoạnthẳng
+ arc:cungtròn
+ half-plane:nửamặtphẳng
+ we obtain: ta được
+ congruent:bằngnhau
+ corresponding angle: góctươngứng
+ measure:đo
+ measurement:sốđo
+ length:độdài
+ prove: chứngminh
+ common side:cạnhchung
+ consider:xét
+ the bisector: tiaphângiác
+ radius: bánkính
+ center: tâm
II- Exercises
Exercise 19:(Textbook-page114)
a) Consider ADE and BDE have:
AD = BD (given)
DE is common side
AE = BE (given)
ADE = BDE (S.S.S)
b) According a) we have: ADE = BDE
DAE = DBE (two corresponding angles)
Exercise 28:(workbook-page140)
Consider CAD and CBD have:
AC = BC = 3cm (given)
CD is common side
AD = BD = 2cm(given)
CAD = CBD (S.S.S)
CAD = CBD (two corresponding angles)
Exercise 32:(workbook-page141)
Consider AMB and AMC have:
AB = AC (given)
AM is common side
MB = MC (Since M is the midpointof BC)
AMB = AMC (S.S.S)
AMB = AMC (two corresponding angles)
That AMB + AMC = 1800 (two linear angles)
 AMB = AMC = 900
 AMBC at M
Exercise 3.2:(workbook-page142)
a) - Draw the segment BC = 2cm
- In the same side of the half-plane with edge BC, draw arc center B radius 3cm and arc center C radius 3cm. Two arcs above cut each other at A
- Draw the segments AB, AC, we obtain triangle ABC
b) Consider AEB and AEC have:
AB = AC = 3cm (given)
AE is common side
EB = EC (Since E is the midpoint of BC)
AEB = AEC (S.S.S)
BAE = CAE (two corresponding angles)
AE is the bisector of angle BAC
Do exercises 33,34,3.4 (Workbook-page 141,142)PRACTICE THE SECOND CONGRUENCE OF TRIANGLES SIDE-ANGLE-SIDE(S.A.S)

NEW WORK
+ included angle: góc xen giữa
+ corollary: hệquả
+ two legs:haicạnhgócvuông
+ midpoint:trungđiểm
+Two vertical angles:haigócđốiđỉnh
+ two linear angles:haigóckềbù
+ two alternate angles:haigóc sole trong
+ exterior angle:gócngoài
+ interior angle:góctrong
+ two corresponding angles:haigócđồngvị
+ two same-side interior angles:haigóctrongcùngphía
+ two corresponding sides:haicạnhtươngứng
II- Exercises
Exercise 29:(Textbook-page 120)
We have: AC = AD + DC (D AC)
AE = AB + BE (B AE)
That AD = AB (given); DC = BE (given)
AC = AE
Consider ABC and ADE have:
AB = AD (given)
A is common angle
AC = AE (cmt)
ABC = ADE (S.A.S)
Exercise 40:(Workbook-page 142)
Consider AKM and BKM have:
AMK = BMK (= 900)
KM is common side
AM= BM (Since E is the midpoint of BC)
AKM = BKM (S.A.S)
 AKM = BKM (Two corresponding angles)
KM is the bisector of angle AKB
Exercise 42:(Workbook-page 142)
Consider ABC and DEC have:
ACB = DCE (Two vertical angles )
AC = DC (given)
BC = EC (given)
ABC = DEC (S.A.S)
 A = D (Two corresponding angles)
That A = 900 hence D = 900
Exercise 43:(Workbook-page 142)
a) Consider ABD and EBD have:
AB = EB(given )
BD is common side
ABD = EBD (since BDthe bisector of angle ABC)
ABD = EBD (S.A.S)
DA = DE (Two corresponding sides)
b) According a) we have:ABD = EBD
 A = BED (Two corresponding angles)
That A = 900 hence BED = 900
Exercise 44:(Workbook-page 142)
 
Gửi ý kiến