Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

anh van 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Phượng
Ngày gửi: 15h:49' 02-04-2013
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI LẠI MÔN TIẾNG ANH 6 NĂM HỌC 2012 - 2013
(Thời gian làm bài : 45’ )
Họ và tên: ………………………………………….. Lớp:………………..
Điểm:
Lời phê của giáo viên:I- Chọn câu trả lời đúng: (5 pts)
1.Hello. My name………..Lien.
A.be
B.am
C.is
D.are

2.How do you………….your name? - OK. H-I-E-N, Hien.
A.write
B.read
C.speak
D.spell

3.We………….students of class 6A.
A.be
B.is
C.am
D.are

4.Thu and Ha………….from Ho Chi Minh city.
A.am
B.are
C.is
D.be

5.…………people are there in your family ? – There are 4
A.How often
B.How much
C.How many
D.How high

6…………does he go to school?- By bike.
A.How
B.How many
C.How much
D.How old

7……….are you from ? – America.
A.What
B.Which
C.Where
D.Who

8.I’m hungry. I’d like some…………
A.soap
B.toothpaste
C.tea
D.noodles

9.I want ……………….cooking oil, please.
A.a bottle of
B.a packet of
C.a box of
D.a dozen

10.Mai is…………..than her mother.
A.tall
B.taller
C.more taller
D.tallest

II- Nối câu (2,5 điểm)
A
B

1. Stand
2. Come
3. Sit
4. Open
5. Close

___A, in
___B, the door, please!
___C, up, please!
___D, down
___E, your book and read.

 1………; 2……..; 3……….; 4………… ; 5…………
III. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: (1,5điểm)
My name is Lan. I’m from Viet Nam. I’m Vietnamese. My country is very beautiful. We have lots of mountains. We have great rives like Red and MeKong Rivers. We have lots of lakes, too. We have lots of rain, so the country is very green. We have big forests and we don’t have any deserts.We have lots of beautiful beaches. It is a great country.
1. What’s her name? ……………………………………………………………………………….
2. Where is she from? …………………………………………………………………………….
3. Does Viet Nam have any deserts ?……………………………………………………………….
IV. Chia động từ thích hợp (1điểm)
1. Mai (be)………… a good student in my class.
2. ……Nam (play)…………. soccer after school?
3. I always (do)………….. my homework after dinner.
4. My father (read) ……………….. newspaper in his room now.ANSWER KEYS:
I. Chọn câu trả lời đúng (5điểm)
1. C 2. D 3. D 4. B 5. C 6. A 7. C 8. D 9. A 10. B
II- Nối câu (2,5 điểm)
1. C 2. A 3.D 4. E 5.B
III. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: (1,5điểm)
1. Her name’s Lan
2. She is from Viet Nam
3. No, it doesn’t
IV. Chia động từ thích hợp (1điểm)
1. is
2. Does ….. play…?
3. do
4. is reading 
Gửi ý kiến