Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

bài kiểm tra chương 2 giải tích 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự lầm
Người gửi: Hồ Thịnh
Ngày gửi: 15h:05' 12-01-2018
Dung lượng: 316.5 KB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2 ĐẠI SỐ 12
Câu 1: chọn đáp án đúng: bằng
A. B. C. D. 
Câu 2: Cho a là một số dương, biểu thức viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:
A. B. C. D. 
Câu 3: Hàm số có nghĩa khi :
A. B. C. D.
Câu 4: bằng:
A. B. C. D. 4
Câu 5: Hàm số nào sau đây không phải là hàm số lũy thừa
A. B. C. D.
Câu 6: Chọn mệnh đề đúng :
A. B. C. D.
Câu 7: Tính đạo hàm hàm số sau: 
A. B. C. D. 
Câu 8: tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 9: Số nào dưới đây nhỏ hơn 1?
A. B. C. D. 
Câu 10: Đạo hàm hàm số bằng:
A. B. C. D. 
Câu 11: Phương trình sau có nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 12: Phương trình có nghiệm là:
A. x = B.x = C. 3 D. 5
Câu 13: Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. B. 
C. D.
Câu 14: Bất phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. (-1; 2) D. (-(; 1)
Câu 15:số nghiệm phương trình là:
A. 1 B. 0 C. 2 D. 3
Câu 16:Bất phương trình có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 17: Bất phương trình có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 18: Bất phương trình: có tập nghiệm là:
A. (0; +() B. C. D. 
Câu 19:số nghiệm của phương trình: là:
A. 2 B. 1 C. 0 D. 3
Câu 20:cho 2 số thức a,b, với 1A. B. 
C. D. 


Câu 1 :
Tập nghiệm của 

A.

B.

C.

D.
Đáp án khác

Câu 2 :
Tập xác định của hàm số 

A.

B.

C.

D.


Câu 3 :
Trên bất phương trình có mấy nghiệm nguyên,

A.
16
B.
8
C.
0
D.
15

Câu 4 :
Logarit cơ số 3 của số nào sau đây bằng 

A.

B.

C.

D.


Câu 5 :
Biết Tính theo a và b.

A.

B.

C.

D.


Câu 6 :
Bất phương trình có tập nghiệm

A.

B.
Vô nghiệm
C.

D.


Câu 7 :
Kết quả của phép tính 

A.

B.

C.

D.
4

Câu 8 :
Tập nghiệm của bất phương trình: 

A.

B.

C.

D.


Câu 9 :
Tập nghiệm của 

A.

B.

C.

D.


Câu 10 :
Tập xác định của hàm số 

A.

B.

C.

D.
 
Gửi ý kiến