Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài kiểm tra lần 2 khối 10 4 mã có đáp án

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Huy Đông
Ngày gửi: 09h:31' 03-11-2017
Dung lượng: 58.8 KB
Số lượt tải: 615
Số lượt thích: 0 người

Họ, tên:..................................................................... lóp 10A

Câu 1: 3 nguyên tố : X( Z = 11), Y( Z = 12), T( Z = 19) có hiđroxit tương ứng là X1, Y1, T1 . Chiều giảm tính bazơ các hiđroxit này lần lượtlà
A. T1, X1, Y1. B. Y1, X1, T1 . C. X1, Y1, T1 . D. T1, Y1, X1 .
Câu 2: Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là:
A. N, P, O, F. B. N, P, F, O. C. P, N, F, O. D. P, N, O, F.
Câu 3: Nguyên tố M ở chu kì 3, nhóm IA. Nguyên tố G ở chu kì 2, nhóm VIA. Vậy tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử M và G là
A. 11. B. 18. C. 8. D. 19.
Câu 4: Cho 4,4 gam hỗn hợp hai kim loại ở 2 chu kì liên tiếp và thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn, tác dụng với dung dịch axit clohiđric dư thấy có 3,36lít khí H2 bay ra(đktc). (cho Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137). Hai kim loại đó là
A. Be, Mg. B. Ca, Ba. C. Mg, Ca. D. Ba, Sr.
Câu 5: Trong bảng tuần hoàn, M ở nhóm IIIA, X ở nhóm VA còn Y ở nhóm VIA. Oxit cao nhất của M, X, Y có công thức
A. M2O3, X2O5, YO3. B. MO, XO3, YO3. C. M2O3, XO5, YO6. D. MO3, X5O2, YO2.
Câu 6: Các chất trong dãy nào sau đây được xếp theo thứ tự tính axit giảm dần ?
A. ; Al(OH)3 ; ; B. ; H3PO4; ; Al(OH)3.
C. ; Al(OH)3 ; H3PO4 ; . D. ; Al(OH)3 ; ; .
Câu 7: Nguyên tố R ở nhóm VA trong bảng tuần hoàn. Trong oxit cao nhất của R, thì R chiếm 43,662 % khối lượng. Cho N = 14; P = 31; As = 75; S = 32; O = 16. R là
A. P. B. S C. N. D. As.
Câu 8: Dãy nào gồm các nguyên tố hoá học có tính chất giống nhau?
A. Na, P, Ca, Ba. B. C, K, Si, S. C. Ca, Mg, Ba, Sr. D. Na, Mg, P, F.
Câu 9: Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R có công thức RH3. Trong phân tử oxit (cao nhất) của R thì R chiếm 25,9259% về khối lượng. Cho: B = 11; Al = 27; N = 14; P = 31. RH3 là:
A. AlH3. B. NH3. C. PH3. D. BH3.
Câu 10: Cho 6 gam một oxit kim loại hóa trị II tác dụng vừa đủ với HCl cho 14,25 gam muối clorua của kim loại đó. Cho biết công thức oxit kim loại?
A. CaO. B. MgO. C. Al2O3. D. CuO.
Câu 11: Cation X2+ có số proton là 26. Vậy vị trí X trong bảng tuần hoàn là ở
A. chu kì 4, nhóm IVB. B. chu kì 4, nhóm VB
C. chu kì 4, nhóm VIIIB. D. chu kì 4, nhóm VIIB.
Câu 12: X, Y là hai nguyên tố kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. Như vậy
A. Tính kim loại của X lớn hơn Y. B. X, Y luôn luôn ở trong cùng một nhóm.
C. X, Y luôn luôn ở trong cùng một chu kì. D. Số hiệu nguyên tử của X, Y hơn kém nhau 1.
Câu 13: cho 4,45 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl, thấy thoát ra 2,24 lít khí H2 (đkc). Khối lượng muối khan thu được là:
A. 8 gam B. 7,1 gam C. 11,3 gam D. 11,55 gam
Câu 14: Cho các nguyên tố: X (Z = 11), Y (Z = 19), T (Z = 13). Hiđroxit của X, Y, T xếp theo thứ tự giảm dần tính bazơ là
A. XOH
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓