Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập ankylbenzen

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Thanh Thảo
Ngày gửi: 21h:32' 30-04-2021
Dung lượng: 79.5 KB
Số lượt tải: 139
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM

Câu 1. Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 2. Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X (là chất lỏng ở điều kiện thường) thu được CO2 và H2O có số mol theo tỉ lệ 2:1. Công thức phân tử của X có thể có là công thức nào sau đây?
A. C2H2 B. C6H6 C. C4H4 D. C5H12
Câu 3. Số liên kết và liên kết có trong phân tử benzen là:
6 và 3 B. 12 và 3 C. 6 và 6 D. 12 và 6 
Câu 4. Chất nào trong 4 chất dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: phản ứng cháy trong O2; phản ứng cộng với Br2; phản ứng cộng với H2; phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3?
A. Etan B. Eten C. Axetilen D. Xiclopropan
Câu 5. Chât cấu tạo như sau có tên gọi là gì? 
A. o-xilen. B. m-xilen. C. p-xilen. D. 1,5-đimetylbenzen.
Câu 6. Phản ứng cộng clo vào benzen cần có?
A. ánh sáng B. xúc tác Ni hoặc Pt
C. ánh sáng, xúc tác Fe D. ánh sáng, xúc tác Ni hoặc Pt
Câu 7. Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a. Đối với stiren, giá trị của n và a lần lượt là:
A. 8 và 5. B. 5 và 8. C. 8 và 4. D. 4 và 8.
Câu 8. A là đồng đẳng của benzen có công thức nguyên là: (C3H4)n. Công thức phân tử của A là:
A. C3H4. B. C6H8. C. C9H12. D. C12H16.
Câu 9. Hiđrocacbon X là đồng đẳng của benzen có công thức phân tử (C3H4)n. X có công thức phân tử nào dưới đây?
A. C12H16 B. C9H12 C. C15H20 D. C12H16 hoặc C15H20
Câu 10. Tên gọi của:

A. stiren B. Vinyltoluen C. Vinylbenzen D. Stiren hoặc vinylbenzen
Câu 11. Tính chất nào sau đây không phải của ankyl benzen
A. Không màu sắc. B. Không mùi vị.
C. Không tan trong nước. D. Tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.
Câu 12. Thuốc thử nào dưới đây có thể dùng để phân biệt các chất: benzen, toluen, stiren?
A. dung dịch KMnO4 loãng, lạnh B. dung dịch brom
C. oxi không khí D. dung dịch KMnO4, đun nóng
Câu 13. Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt cặp chất nào dưới đây?
A. metan và etan B. toluen và stiren
C. etilen và propilen D. etilen và stiren
Câu 14. Định nghĩa nào sau đây của hiđrocacbon thơm là đúng nhất.
A. Hiđrocacbon thơm là hiđrocacbon của benzen.
B. Hiđrocacbon thơm là những hiđrocacbon trong phân tử có chứa một hay nhiều vòng benzen.
C. Hiđrocacbon thơm là hiđrocacbon chứa một vòng benzen.
D. Hiđrocacbon thơm là hiđrocacbon chứa nhiều vòng benzen và có mùi thơm.

Câu 15. Cho một hiđrocacbon thơm X:
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. X không phải là đồng đẳng của benzen.
B. X thuộc đồng đẳng của benzen.
C. X tham gia phản ứng cộng HCl cho
D. Cả A và C đúng.


Câu 16. Thực hiện phản ứng trùng hợp stiren thu được polime có tên gọi là:
A. polipropilen B. polietilen C. polivinylclorua D. polistiren
Câu 17. Mục đích của crăckinh dầu mỏ là:
A. Tăng hàm lượng xăng B. Điều chế khí hiđro
C. Điều chế polime D. Điều chế hiđrocacbon no
Câu 18. Cho sơ đồ phản ứng: A B E C2H2. Công thức phân tử của A là:
A. CH3COONa B. C2H5OH C. CaCO3 D. CaC2
Câu 19. Cho sơ đồ phản ứng: CH3COONa A B C hexacloran. Các chất A, B, C lần lượt là:
A. C2H2, CH4, C6H6
 
Gửi ý kiến